ACT – TRAINING EN COACHING in LEIDEN

ACT – Acceptance and Commitment Training

ACT betekent voluit Acceptance and Commitment Training en is een veelbelovende en nieuwe vorm van training en coaching. Kort gezegd gaat ACT ervan uit dat we allemaal te maken hebben met lastige emoties, gevoelens, pijn en moeilijke situaties en ervaringen. Hierbij kun je denken aan angst, verdriet, gevoelens van verlies, ziekte en lastige en uitdagende situaties waarvoor niet gelijk een oplossing voor handen is. Onze automatische reactie is dat we ongemakkelijke situaties willen vermijden en dat we ze zo snel mogelijk willen oplossen. 

ACT leert dat het vermijden van ongemak averechts werkt.  Gedachten en gevoelens krijgen zo alleen maar meer invloed op je leven en het kost heel veel energie. Het alternatief voor vermijding heet bereidheid. Je nodigt pijn en oncontroleerbare ervaringen uit en ontdekt dat je er niet meer voor weg hoeft te lopen. ACT leert je om een vriendelijke houding aan te nemen t.o.v. je ervaring. Vanuit bereidheid ontstaat er ruimte en openheid om te kunnen doen wat je graag wilt en waar je gelukkig van wordt.

ACT – 6 zuilen

ACT bestaat uit 6 verschillende zuilen die in het model rechts staan. In de coaching of training maak je je deze 6 zuilen – die allemaal met elkaar verbonden zijn – eigen. Door met de zuilen te leren werken ontwikkel je psychologische flexibiliteit; aanwezig kunnen zijn bij wat er is, je open stellen voor je ervaring en doen wat je graag wilt doen. Psychologische flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal en zinvol leven kunt leiden, waarbij je je energie richt op de dingen die er echt voor je toe doen.

Deze 6 zuilen van ACT staan hieronder beschreven.

1.  Acceptatie – leert je dat elke vorm van verzet en vermijding zinloos en en energie kost. We hebben allerlei manieren om controle te hebben over de situatie. Hoe meer controle we willen hebben over de situatie, hoe meer we onszelf vastzetten in een soort van drijfzand waar me steeds moeilijker uitkomen. 

2. Defusie – Meer los kunnen komen van je verstand en controle mechanismen is waarom het gaat bij defusie. Wanneer we minder geleefd worden door ons verstand en wat meer afstand kunnen nemen tot onze gedachten, dan ontstaat er ruimte om contact te maken met het hier-en-nu.

3. Contact met het hier-en-nu – In plaats van vermijding en controle leer je om meer contact te maken met je ervaring zoals deze is. Feitelijk is dit wat mindfulness is. Wanneer je bereid bent contact te maken met het moment zoals het is, dan ontstaat er een diep gevoel van verbondenheid met jezelf. Stoppen met vechten tegen wat is, brengen rust en ontspanning.

4. Zelf als context – Over het algemeen hebben we allerlei gedachten, ideeën en oordelen over wie ze zijn. Hier onderzoeken we de gedachten die je over jezelf hebt en hoe je naar jezelf en naar anderen kijkt. Je ontdekt hoe het zou zijn om bepaalde gedachten meer los te kunnen laten. Je wordt je bewuster van jezelf en leert van perspectief te veranderen. Daardoor ontstaat ruimte om te kijken naar je belangrijkste waarden.

5. Waarden – Door de moeilijkheden waar we mee te maken hebben vinden we het vaak lastig om zicht te blijven houden op wat echt belangrijk is. ACT helpt je bij het onderzoek naar wat echt waardevol voor je is. In plaats van moeten kun je ruimte maken voor wat je werkelijk graag wilt met je leven. 

6. Toegewijde actie – Gaat erover dat we datgene doen wat we graag willen doen en waar we energie van krijgen of gelukkig van worden. In deze fase stel je jezelf concrete haalbare en inspirerende doelen. Samen kijken we naar de obstakels die je hierbij tegen kunt komen en wat nodig is om je doelen te bereiken. 

ACT – doelgroep en werkwijze

Bij ACT wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte oefeningen en thuisopdrachten. Hierdoor maak je je de 6 verschillende zuilen van ACT gaandeweg eigen maak en ben je beter in staat om te gaan met ongemak en uitdagingen en tegelijkertijd te doen wat je graag wilt.

ACT is heel breed inzetbaar en bijvoorbeeld geschikt wanneer je last hebt van psychische klachten, stress en burn-out, maar bijvoorbeeld in een werksetting om meer stil te staan bij je belangrijkste waarden en hoe je daar vorm aan kunt geven in leven en werk. 

 

ACT en Mindfulness

De training is heel geschikt om te doen als vervolg van de MBSR Mindfulnesstraining. De ACT training brengt dan veel verdieping en leert je verder te gaan waar mindfulness ophoudt. Maar je kunt de training of coaching ook prima doen wanneer je nog geen enkele ervaring hebt met mindfulness. Mindfulness loopt als een rode draad door de training heen en is één van de onderdelen van ACT die je leert. Mindfulness is echter geen doel op zich in de training, maar is een vaardigheid die je uiteindelijk helpt om meer naar je waarden te gaan leven. In een ACT training ligt het accent meer op (toegewijde) actie om te gaan doen wat je echt wilt en mindfulness is hier ondersteunend aan. 

ACT – Training, Coaching en Agenda in Leiden

In de ACT training van 8 sessies maak je je de verschillende zuilen van ACT eigen en ontwikkel je psychologische flexibiliteit. Je leert beter omgaan met ongemak en uitdaging en doet tegelijkertijd wat je graag wilt. 

In het kader rechts staat grofweg de opbouw van de training. Daarnaast is het mogelijk om ACT in individuele coaching te doen en kijken we samen naar wat aansluit op jouw behoefte.

Voor actuele trainingsdata kun je kijken in de agenda en voor meer informatie over coaching kun je kijken op coaching.

Het is altijd mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek met me te hebben om te onderzoeken of ACT iets voor je is. Wanneer je dat wilt dan kun je contact met me opnemen via het contactformulier of me bellen via 06 47062706.

De ACT training

De 8 weekse training volgt de 6 verschillende zuilen van ACT. De focus in de training ligt op ervaren en we doen voornamelijk ervaringsgerichte oefeningen. Daarnaast ga je thuis aan de slag met wat je hebt geleerd en besteden we hier in de sessies aandacht aan. Je wordt bij de training onder meer ondersteund door een reader.

de 8 sessies

Hieronder lees je grofweg de opbouw van de verschillende sessies in de ACT training:

In sessie 1 maak je kennis met het gedachtengoed van ACT. Je krijgt inzicht in de training en hoe de komende weken eruit zien.

In sessie 2 krijg je inzicht in het fenomeen defusie en leer je met je gedachten om te gaan en je gedachten niet te serieus te nemen.

In sessie 3 leer je om met behulp van mindfulness ruimte te maken voor onprettige ervaringen en gevoelens.

In sessie 4 maak je contact met het ‘Zelf’ en leer je van perspectief te wisselen; van de beperkende gedachten van het verstand naar een ruimere ervaring van jezelf.

In sessie 5 onderzoeken we vervolgens je belangrijkste waarden.

In sessie 6 gaat het om toegewijde actie en handelen en hoe je vorm kunt geven aan je belangrijkste waarden. 

In sessie 7 integreren we 6 verschillende zuilen zodat je leert om je psychologische flexibiliteit te vergroten. Tegelijkertijd staan we stil bij je toegewijde acties en kijken we naar wat je tegenkomt.

In sessie 8 blikken we terug op wat je allemaal hebt geleerd en hoe je het geleerde kunt blijven toepassen in de praktijk.

Duur van de sessie en kosten

De verschillende sessies duren ongeveer 2,5 uur per keer. Een belangrijk deel van de training zal bestaan uit het doen van thuisoefeningen. Wanneer je deel wilt nemen aan deze training dan hebben we voorafgaand een gesprek over je verwachtingen.

Voorafgaand aan de training kun je een test maken die je inzicht geeft in je psychologische flexibiliteit en waar je in de training aandacht aan wilt geven.

De kosten voor deze training zijn 425 euro. Voor minima is een gereduceerd tarief mogelijk. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via contact.

Bij coaching duren de sessies gemiddeld een uur en gelden aangepaste tarieven.

ACT op youtube en ACT literatuur