Verzuimpreventie en mindfulness

Verzuimpreventie en mindfulness

Werkverzuim en verzuimkosten

Wanneer ik mindfulnesstrainingen geef ontmoet ik regelmatig deelnemers die tegen- of in een burnout zitten of daar herstellende van zijn. Een overmaat aan stress is een belangrijk reden dat mensen uitvallen. Naast dat dit heel ingrijpend is voor de werknemer – de herstelperiode na een burnout kan langer dan een jaar duren -, heeft werkverzuim een grote impact voor de werkgever.  Met name ook in het MKB waar ik regelmatig kom.

Zo worden alleen de kosten van een zieke werknemer al geschat op 200 tot 400 euro per dag. De totale verzuimkosten per jaar bedragen ongeveer 11 miljard euro. Door het verzuim neemt de werkdruk voor degenen die werken daarnaast vaak toe, waardoor bij een te hoog verzuimpercentage een vicieuze cirkel in gang gezet wordt. De verwachting is dat stress gerelateerd verzuim in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen bij verzuimpreventie en het terugdringen van verzuim.

Fysieke en psychische belasting

Werkstress heeft allerlei oorzaken. Een handig model om naar werk gerelateerde stress te kijken is het job demands resources model. In dit model wordt een heel duidelijk verband gelegd tussen de eisen van het werk en de hieruit voortkomende stress en de energiebronnen in het werk. Als de werkdruk hoog is, is dat geen enkel probleem als er bijvoorbeeld voldoende waardering, autonomie, rol-duidelijkheid en steun van collega’s en leidinggevende tegenover staat. Ook zijn weerbaarheid, flexibiliteit en geloof in eigen kunnen heel belangrijk in het effectief kunnen omgaan stressbronnen en werkdruk.

In veel organisaties waar ik kom zie ik dat ‘resources en demands’ uit balans zijn. Er is sprake van een zeer hoge fysiek en/of psychische belasting zonder dat hier bijvoorbeeld voldoende autonomie, waardering tegenover staan. Daarnaast zijn medewerkers vaak onvoldoende in staat om op een psychologisch flexibele manier om te gaan met verandering en hebben ze onvoldoende bronnen ter beschikking als het gaat om de eigen mentale weerbaarheid. Als gevolg van deze disbalans is het ziekteverzuim in sommige organisaties waar ik kom soms wel hoger (!) dan 10% en ontstaat een vicieuze cirkel – steeds hogere werkdruk en steeds meer uitval en uitstroom – als deze balans niet wordt hersteld. Maar ook bij een lager verzuim vraagt de balans tussen ‘resources en demands’ structureel aandacht en is het belangrijk de veroorzakers van uitval en uitstroom goed te blijven monitoren.

Ziekteverzuim verlagen

Mindfulness is zeker geen panacee voor alles wat stress veroorzaakt. En een te grote verantwoordelijkheid leggen bij het individu – als het gaat om het versterken van de mentale weerbaarheid – doet geen recht aan de complexiteit van het stress veroorzakende systeem in organisaties. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat mindfulness een heel grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van stress en ziekteverzuim kan verlagen door medewerkers mentaal weerbaarder te maken en te zorgen voor meer psychologische flexibiliteit in het omgaan met verandering.

Het onderzoek naar mindfulness is zeer overtuigend. Wanneer mindfulness wordt ingezet terwijl tegelijkertijd het thema stress en energie breder en integraal wordt opgepakt, dan kan het een zeer effectieve interventie zijn. Een goed en op de organisatie afgestemd ‘mindful werken‘ programma kan zorgen voor een beter work-life balans, meer tevredenheid, meer stress reductie, focus en heeft eenm sterk preventieve werking.

MINDFUL WERKEN PROGRAMMA'S

Meer info over effectieve mindful werken oplossingen voor organisaties?

Actief inzetten op werkgeluk

Factoren die in mijn ogen naast mindfulness een heel sterke invloed hebben op het reduceren van stress en het vergroten van zowel betrokkenheid als de energie en het werkgeluk van medewerkers zijn onder meer:

– Het doen van een goede stress- en risico inventarisatie om de belangrijkste knelpunten te bepalen.
– Actief inzetten op talentenmanagement;
– verbetering van communicatie door bijvoorbeeld het leren geven van feedback en het vergroten van de assertiviteit;
– Actief inzetten op thema’s als waardering en vertrouwen wanneer dit om aandacht vraagt.

Wanneer ik in organisaties kom dan zie ik dat deze thema’s meestal aandacht vragen en dat een integrale visie op het thema werkgeluk ontbreekt.

Wil je eens doorpraten over mindfulness of het thema werkgeluk binnen organisaties? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen.

Mindfulness bij ADHD

Mindfulness bij ADHD

ADHD 

Moeite met overzicht en concentratie, snel afgeleid zijn of juist helemaal in een taak opgaan en je er niet los van kunnen maken, dingen niet goed afmaken en vergeten, moeite om spullen terug te kunnen vinden … Mensen met ADHD en ADD worstelen dagelijks met de gevolgen van aandachtsproblemen. ADHD leidt tot problemen op het gebied van zelfbeheersing en zelfregulering wat veel stress kan veroorzaken. Het goede nieuws is dat mindfulness kan helpen om de aandacht te reguleren en de symptomen van ADHD te verlichten.

De essentie van mindfulness is dat je met je aandacht aanwezig bent bij het huidige moment, met iets van openheid, nieuwsgierigheid en vriendelijkheid. Mindfulness helpt je om meer aan het roer te zitten en te bepalen waar je met je aandacht naar toe gaat. Je bent je bewust van wat je doet terwijl je het aan het doen bent. Het grote voordeel van mensen met ADHD is dat ze vaak een natuurlijke aanleg voor nieuwsgierigheid hebben en dat ze vaak ook creatiever zijn in de manieren waarop ze mindfulness ze kunnen inzetten.

Hieronder noem ik een paar praktische tips waarop mensen met ADHD mindfulness kunnen toepassen in het dagelijks leven. In een 8-weekse training kun je deze vaardigheden onder mijn begeleiding verder verdiepen. Als je graag een keer een test wilt doen om te kijken of je ADHD of ADD hebt, dan zou je eens kunnen kijken op zelftest.

Tussen stimulus en respons zit ruimte. In die ruimte ligt ons vermogen om te kiezen hoe we reageren. In onze respons ligt onze groei en onze vrijheid. Viktor Frankl, De zin van het bestaan

Onderzoek naar ADHD

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op ADHD. De belangrijkste onderzoeksresultaten wijzen op:

  • Een verbetering als het gaat om het kunnen vasthouden van de aandacht.
  • Een verbetering van het werkgeheugen.
  • Een verbetering van de emotieregulering en het psychologisch welbevinden.
  • Afname van stress gerelateerde klachten.

Mindfulness bij ADHD – praktische tips

De kern van mindfulness is dat je je bewust wordt van het huidige moment en leert om aandacht te geven aan datgene waar je aandacht naartoe gaat. Hieronder lees je een paar praktische tips die je kunt toepassen.

1. Monitoring en meta bewustzijn

We brengen veel tijd onbewust door. Mindfulness noemt dit de automatische piloot. Dit wordt versterkt door de hoeveelheid afleidingen en prikkels in onze omgeving. Door je aandacht te trainen ben je steeds beter in staat je aandacht te monitoren en deze terug te brengen naar datgene wat je aan het doen was. Gaandeweg vind je een fijne balans tussen aandacht (concentratie) en gewaarzijn (een meer open aandacht) waardoor je je kunt focussen en tegelijkertijd aandacht blijft houden voor je omgeving.

De oefening ‘aandacht voor de adem’ kan je hierbij enorm helpen. Je vindt hem op deze pagina. Houdt je doelen voor ogen en corrigeer jezelf wanneer je afdwaalt om met vriendelijkheid terug te keren.

2. Wanneer je iets doet doe het met aandacht

Wanneer je in staat bent om je aandacht meer te focussen en om te gaan met afleiding dan kun je dit uitbreiden naar kleine handelingen. Wanneer je een kop koffie drinkt, drink dan met al je aandacht en ben je bewust van de warmte, de smaak en de damp die van de koffie afkomt. Gaandeweg bereid je dit uit naar andere dingen die je doet. De kwaliteit van je aandacht neemt toe, je geniet meer van dingen en zult minder stress ervaren.

3. Vermijd de dopamine valkuil

In een eerder blog dat ik schreef over telefoonverslaving beschreef ik de werking van het verslavende mechanisme achter verslaving en meer in het specifiek het stofje dopamine. Vanwege hun sterke gevoeligheid voor afleiding en prikkels is het denk ik met name belangrijk voor mensen met ADHD om zich bewust te zijn van dit principe en afleidingen in de vorm van notificaties zoveel mogelijk te verminderen. 

4. Gebruik je zintuigen

Mindfulness kan je helpen om je aandacht meer te kunnen verplaatsen van je gedachten naar je zintuigen. Op die manier zul je meer innerlijke rust ervaren, beter kunnen voelen en meer met je aandacht in het moment zijn. Een effectieve oefening die je kunt doen is dat je je actief afstemt op je 5 zintuigen.

Zien; begin met het verkennen van je omgeving en let op wat je ziet aan kleuren en vormen. Het gaat er niet om dat je gaat denken over wat je iet, maar je neemt eenvoudig waar. Blijf eenvoudig even zien.

Horen:  vervolgens kun je de aandacht verplaatsen naar horen en geluid. Wat hoor je allemaal? Je kunt je bewust zijn van het volume, de plaats waar het geluid vandaan komt. Zodra je allerlei gedachten krijgt over geluiden of begint met analyseren keer je eenvoudig terug naar je zintuiglijke waarneming.

Ruiken: breng je aandacht vervolgens naar de geuren en het ruiken. Misschien zijn er geuren die je kunt ruiken of merk je juist de afwezigheid van geur op. Je kunt ook je reacties op bepaalde geuren – prettig, onprettig of neutraal – opmerken. Ook kun je wanneer je niet direct iets ruikt iets pakken met een bepaalde geur.

Proeven: neem de tijd om te oefenen met proeven. Dit kan door iets kleins te eten en je eens proberen voor te stellen dat je het nog nooit hebt geproefd. Welke smaken merk je allemaal op. Merk je dat het voorwerp van vorm en textuur verandert terwijl het in je mond is? Je kunt deze oefening ook doen door een eerste hap van je maaltijd met bewuste aandacht te eten en daarbij eventueel ook de andere zintuigen aan te spreken. 

Tast: als laatste kun je het zintuig van de test verkennen dor actief te voelen. Wat voel je op dit moment bij je handen? Misschien iets van warmte of tinteling. En mogelijk zijn er op dit moment andere dingen die je in je lichaam kunt voelen. Je kunt daar met open aandacht bij aanwezig zijn.

Wat is het effect als je zo aandacht geeft aan je zintuigen? Iets wat ik mijn cursisten ook vak aanraad om om na een uur of 8 a 9 niet meer allerlei denkwerk te verrichten maar met name activiteiten te doen waarbij je je zintuigen gebruikt. Dit zijn de zogenaamde perceptuele in plaats van mentale activiteiten. Een eenvoudig klusje als het opruimen van de keuken of woonkamer kan een prettige afsluiting van de dag zijn. Mentale activiteit voor het slapen gaan kan er voor zorgen dat je spanning en onrust creëert en minder goed in slaap valt.

 

Mindfulnesstraining en ADHD

Ik hoop dat bovenstaande je heeft kunnen inspireren en als je nog vragen of opmerkingen hebt dan hoor ik het graag van je. Als je bijvoorbeeld tips of suggesties die voor jou goed werken, dan is het fijn als je hieronder een commentaar achterlaat. Ik heb regelmatig deelnemers met ADHD in mijn trainingen en coaching. In de 8-weekse training maak je je mindfulness geleidelijk aan eigen en leer je mindfulness toe te passen in je dagelijks leven. Wil je meer weten, dan kun je vrijblijvend contact met me opnemen.

 Hieronder ook nog een paar inspirerende TEDx filmpjes over mindfulness en ADHD.

ADHD en mindfulness op You Tube

Negatieve gedachten doorbreken

Negatieve gedachten doorbreken

Negatieve gedachten

 

Gedachten hebben een grote impact op hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Uit onderzoek blijkt dat veel van onze gedachten negatief gekleurd zijn.  En deze gedachten bepalen voor een groot deel hoe onze dag eruit zal zien en hoe we zullen reageren op omstandigheden die we tegenkomen.

Je staat bijvoorbeeld bij de kassa te wachten en het duurt voor je gevoel erg lang. Vervolgens komen er misschien negatieve gedachten op over de kassiere die haar best doet om de wachtende klanten te helpen. Of er komen misschien zelf verwijtende gedachten op dat je toch beter die andere kassa had kunnen nemen… Aangekomen bij de kassa is je stemming gezakt en reageer je onverschillig of neutraal. Zonder dat we ons hiervan direct bewust zijn is onze dag gevuld met dit soort gedachten die onze stemming en ons gedrag kunnen bepalen. Het beoefenen van mindfulness en de onderstaande stappen kunnen je helpen negatieve gedachten te doorbreken en te transformeren.

1. Herken de negatieve gedachten

 

Het doorbreken van negatieve gedachten begint met het herkennen van je (onbewuste) gedachten. Bijvoorbeeld als je bij de kassa- of in de file staat te wachten, kun je jezelf regelmatig de vraag stellen: wat was ik zojuist aan het denken? Maar ook wanneer je merkt dat je stemming daalt kun je wat meer aandacht geven aan je gedachten. Het regelmatig nemen van een adempauze is heel behulpzaam om meer zicht te krijgen op je gedachten. 

 

2. Negatieve gedachten stoppen – relax

 

Negatieve gedachten zorgen er meestal voor dat we onbewust en automatisch op een situatie reageren.  Je lichaam reageert op je gedachten door spanning, onrust of emoties. Vaak zorgen deze gevoelens op hun beurt voor nieuwe gedachten, die weer voor nieuwe gedachten zorgen, etc. We kunnen deze spiraal doorbreken door de aandacht naar het lichaam te verplaatsen en een paar keer bewust te ademen met het accent op de uitademing. Met iedere uitademing kun je wat spanning en de bijbehorende negatieve gedachten loslaten.

 

3. Wat is er goed?

 

Wanneer je wat ruimte hebt gecreëerd tussen jezelf en je gedachten, kun je eens overwegen wat er goed is in het moment en bewust aandacht te geven aan iets positiefs. Dit betekent niet dat je je gedachten moet veranderen of positief moet denken. Maar wat je doet is aandacht geven aan iets wat positief of fijn is, iets wat je waardeert of waar je dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld een bloem die je op dat moment ziet of misschien wel even waardeert hoe die caissière haar best doet om uren achter elkaar iedereen beleefd van dienst te zijn.

In het begin is dat wellicht even wennen om dit te doen, maar de ervaring leert dat positieve emoties toenemen, negatieve gedachten verminderen en je anders reageert op omstandigheden. Kortom, een kleine oefening met grote impact en ik ben heel benieuwd naar je ervaring.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Omgaan met druk

Omgaan met druk

Hoge druk

Wanneer er sprake is van hoge druk doordat je bijvoorbeeld te maken met belangrijke deadlines, dan kunnen zich allerlei fysieke en ook psychische effecten voordoen. De bloeddruk kan bijvoorbeeld omhoog gaan en je kunt last krijgen van duizeligheid. Maar het kan ook voorkomen dat je gaat piekeren, angstig wordt en het overzicht verliest. In dit blog lees je de oorzaak van druk en wat je er aan kunt doen.

Mental Coaching

Tennisster Kiki Bertens heeft enorm veel last gehad van de gevolgen van de druk. De enorme wil om te winnen in combinatie met faalangst en perfectie zorgen ervoor dat Bertens veel mentale en fysieke stress ervaart. Dit heeft veel negatieve invloed gehad op haar prestaties. Inmiddels is er – mede door toedoen van mental coaching – veel meer fysieke en mentale rust ontstaan en staat ze op de 4e plaats van de wereld-ranglijst.

Maar je hoeft natuurlijk geen top tennisser te zijn om de gevolgen van druk te ervaren. In onze prestatiecultuur is druk aan de orde van de dag. Of je nou te maken hebt met die deadline, het maken van een examen of een andere topprestatie, de gevolgen van druk kennen we allemaal wel.

Wat er gebeurt onder druk wordt mooi omschreven in het het filmpje rechts:

Er is sprake van het fenomeen ‘choking’ of ‘verstikking’ omdat iemand een topprestatie moet leveren op een cruciaal moment.  Hierdoor ontstaat angst en onrust. Een theorie zegt dat dit komt doordat er sprake is van onvoldoende focus en in combinatie met afleiding door allerlei gedachten die op dat moment ontstaan. Hoe meer gedachten er zijn, hoe lastiger het wordt om een goede focus te hebben. Dit fenomeen is sterker wanneer je gevoelig bent voor het oordeel van anderen en je zelfbewust bent. 

Hoe blijf je kalm onder druk?

Er zijn een aantal praktische dingen die je kunt doen om effectief om te leren gaan met druk. Ik beschrijf er hieronder 6. 

 

1. Druk en supercompensatie

We hebben de natuurlijke neiging om ongemak te vermijden. Willen we effectief leren omgaan met druk dan is het belangrijk dat we ons er aan bloot stellen. Uit onderzoek blijkt dat we beter presteren in een stressvolle situatie wanneer we gewend zijn aan druk.

Een mooi fenomeen uit de sport waar we gebruik van kunnen maken is supercompensatie. Dit betekent dat ons ‘systeem’ de neiging heeft om zich na inspanning te herstellen boven het uitgangsniveau. We worden kortom sterker en zijn nog beter in staat om te gaan met druk.

 

2. Aandachtsritueel

Het doen van een klein aandachtsritueel voorafgaand aan een prestatie is heel behulpzaam om meer focus en minder afleiding te ervaren en de prestatie te verbeteren.  Een aandachtsritueel kan zo simpel zijn als een kruisje slaan, af te tellen van 5 naar 1, een kort moment van stilte nemen. Het doen van een heel klein ritueel geeft je brein het signaal om in focus en de juiste gemoedstoestand te komen. Wat is een behulpzaam ritueel voor jou?

 

3. Focus

Het helpt daarnaast om tijdens een prestatie vooral de focus te hebben op een extern doel i.p.v. een meer intern gerichte aandacht waarbij je vooral aan het denken bent over je doel. De 10 minuten ‘aandacht voor de adem‘ oefening is hierbij heel behulpzaam. Je legt hiermee een goede basis voor meer mindfulness en focus op de momenten dat je dit nodig hebt.

 

4. Gebruik je Sterke Kanten 

4. Richt je op doelen die echt belangrijk voor je zijn en maak tijdens het bereiken van je doelen gebruik van je unieke Sterke kanten. Uit onderzoek binnen de positieve psychologie, blijkt dat we veerkrachtiger zijn in lastige situaties wanneer we daarbij gebruik van onze Sterke Kanten. Op moeilijke momenten kun je hier op terugvallen waardoor je meer energie en aandacht hebt op de momenten waarop dat echt belangrijk is.

 

5. Prestatie i.p.v. competitie

Wanneer er tijdens de prestatie negatieve gedachten opkomen, dan kun je deze proberen los te laten en je focus te hervinden. Het helpt hierbij om je met name bewust te zijn van je lichaam. Het helpt om te accepteren dat fouten maken onderdeel is van het proces. Daarbij kun je ruimte geven aan lastige gevoelens die hierbij opkomen. Ook het hebben van een op groei gerichte mindset is hierbij enorm behulpzaam. Probeer je niet teveel te vergelijken met anderen en je voornamelijk op je eigen prestatie te focussen. Je kunt dus beter gefocust zijn op de prestatie- en/ of het proces dan op de competitie. 

 

6. Hersteltijd en balans

Hard werken en presteren vragen om een effectieve hersteltijd. Het doen van een bodyscan is hiervoor bijvoorbeeld heel geschikt. Hier kunnen we veel leren van topsporters die ruim hersteltijd nemen na een intensieve inspanning. Het is belangrijk dat je je eigen energie-bronnen goed kent en daar effectief gebruik van maakt wanneer dat nodig is. Daarnaast is het belangrijk een juiste balans te vinden tussen draagkracht en belasting. Wanneer de belasting structureel te hoog is, dan zorgt dit voor negatieve stress.

Nog andere tips die je helpen om te gaan met druk? Leuk als je een comment achterlaat ter inspiratie.

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

De kracht van waardering

De kracht van waardering

Waardering

Het afgelopen jaar heb ik de kracht van waardering steeds meer kunnen ervaren. Dat begon ermee dat ik een leergang voor positieve psychologie volgde en kennis maakte met het gedachtegoed van de Positieve Psychologie. De positieve psychologie richt zich kortweg op krachten, goede eigenschappen, mogelijkheden en dat wat goed functioneert in plaats van de blik te richten op de klacht en datgene wat ontbreekt. Dat is niet vanzelfsprekend want als mens zijn we vooral goed en gewend om te kijken naar wat er niet goed is. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de traditionele psychologie die vooral gericht is op klachten in plaats van krachten. Tijdens de leergang maakte ik kennis met verschillen de familie-leden van de positieve psychologie, zoals ACT, de Sterke Kanten benadering en het waarderend onderzoek. 

Ik ben me verder gaan verdiepen in ACT (Acceptance and Comitment Training) en sta versteld van het effect van deze werkwijze in training en coaching.  Ik geef daarnaast met veel plezier de Sterke kanten training en het is mooi om te zien hoe een succesvolle en effectieve verbinding is ontstaan tussen mindfulness en positieve psychologie en hoe er een synergie ontstaat die meer is dan de som der delen. Wat steeds terugkomt in deze benaderingen is de waarderende manier van kijken naar mensen.

Waarderend onderzoek

Een van de benadering waar ik inmiddels heel positieve ervaringen mee heb opgedaan is Appreciative Inquiry ofwel waarderend onderzoek. Deze benadering wordt met veel succes toegepast in veranderingstrajecten. Onlangs ging ik met een team in de zorg aan de slag en ik stond versteld van de positiviteit, creativiteit en energie die er vrijkwam. Daarnaast ontstond een duidelijk beeld in het team van de gewenste richting die men met elkaar wilde gaan. 

Het belangrijkste uitgangspunt bij waarderend onderzoek is dat wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden die organisaties hebben. Hoewel er sprake kan zijn van problemen en uitdagingen binnen de organisatie, is verandering gericht op de aanwezige positieve elementen en wordt daarop verder gebouwd. Wanneer alle betrokkenen gecommitteerd zijn aan het proces, dan zijn grote veranderingen in korte tijd mogelijk.

Hieronder lees je een aantal mogelijkheden waardoor je waardering in je eigen werk en leven kunt laten toenemen.

Waardering toepassen 

Oefenen met waardering in je alledaagse omgeving

 

Een van de 24 onderzochte Sterke Kanten die het VIA instituut noemt is waardering. Het gaat hier bijvoorbeeld om het kunnen waarderen van schoonheid in de wereld om je heen, maar bijvoorbeeld ook om excellentie in sport, kunst, etc. Het mooie van de 24 sterke kanten is dat ieder mens ze heeft en dat je ze kunt ontwikkelen wanneer je dat wilt. 

Een oefening waarmee je meer waardering kunt ontwikkelen is dat je bijvoorbeeld details waarneemt in je omgeving waar je normaal gesproken aan voorbij gaat. Wat maakt deze details bijzonder en wat kun je eraan waarderen?
Ik trek er zelf regelmatig op uit met mijn camera om de wereld om me heen te ontdekken en dan valt me enorm veel op. Ik word blij van wat ik zie en ben mijn alledaagse omgeving veel meer gaan waarderen.

Een andere manier die ik hebt op ontdekt om waardering te oefenen, is door op momenten waarop ik negatieve gedachten heb – piekeren, zorgen maken, … – stil te staan bij iets dat ik op dat moment waardeer in mijn leven. Ik verleg mijn aandacht naar iets fijns of moois en ik heb ontdekt dat dit veel impact heeft op hoe ik me voel. Wanneer ik dingen echt kan waarderen dan geeft me dat meer enthousiasme, blijheid en energie.

 

Waardering voor de ander – procescompliment

 

Onlangs begeleide ik een team in de zorg met behulp van waarderend onderzoek/ appreciative inquiry. Onderdeel van het proces was dat de leden van het team tijd namen om elkaar oprechte complimenten te geven. Er ontstonden heel open gesprekken en het effect van de complimenten was sterk.  Er ontstond meer verbinding en men kreeg een beter zelfbeeld. Enkele van de teamleden waren geraakt doordat ze positieve dingen terug hoorden waar ze zich daarvoor niet van bewust waren. Er ontstond een mooie basis om het proces van verandering in het team verder vorm te geven.

In de waan van de dag vergeten mensen elkaar oprechte complimenten te geven. Het is heel effectief om elkaar regelmatig te waarderen. Je kunt dat het beste doen in de vorm van een proces-compliment. Stel een lid van je team van je team levert een zinvolle bijdrage aan een overleg doordat hij of zij met creatieve ideeën komt. In plaatst van te zeggen dat iemand een goede bijdrage levert, wat niet direct veel zegt, kun je beter zeggen wat iemand concreet aan gedrag laat zien en wat deze persoon heeft bijgedragen aan het groepsproces. Bijvoorbeeld: “je komt altijd met veel creatieve ideeën tijdens onze vergaderingen en dat inspireert het team”.

Het blijkt dat procescomplimenten veel meer impact hebben op motivatie en gedrag en het hebben van een groeimindset. Fijne bijkomstigheid is dat mensen die een procescompliment krijgen, de neiging hebben om meer van het gewaardeerde gedrag te laten zien. De combinatie met de eerder genoemde Sterke Kanten benadering – het herkennen van de Sterke kanten van ander – vind ik hierbij helemaal goed werken. Door de kenmerkende Sterke Kanten te zien en te waarderen, spreek je het beste in de ander aan.

Heb je zelf een positieve ervaring met waardering of een mooie tip? Leuk als je iets achterlaat bij de commentaren.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Open chat
Hallo, hoe kan ik je helpen?
Powered by