Agile werken en mindfulness

Agile werken en mindfulness

Agile werken en mindfulness

Mindfulness is heel goed toepasbaar in een Agile werkomgeving en is zeer behulpzaam voor teams die werken met Agile. In dit blog lees je wat meer over Agile en mindfulness en hoe deze 2 elkaar kunnen versterken. Daarnaast 4 praktische tips om mindfulness direct in de Agile werkpraktijk toe te passen. 

Agile werken

Agile is van oorspronkelijk afkomstig uit software-ontwikkeling en IT sector, maar is nu bezig aan een opmars binnen allerlei bedrijven. De kern van Agile werken is dat er een aantal principes en methodieken worden toegepast, die ervoor zorgen dat er op een behendige en flexibele manier wordt omgegaan met veranderende omstandigheden. Het belang van de klant staat hierbij centraal.

In plaats van het vermijden van verandering, verwelkomt Agile verandering en staat het eindresultaat nooit helemaal vast. Om snel en effectief mee te kunnen bewegen met verandering wordt er kort en cyclisch gewerkt. De benadering wordt met succes toegepast in eenvoudige, maar ook in meer complexe en langdurige projecten bij allerlei organisaties. Agile vraagt veel van medewerkers: oude patronen en werkwijzen worden losgelaten om snel in te kunnen spelen op actuele situaties en vragen. Dit vraagt veel van de creativiteit, flexibiliteit, (multidisciplinaire) samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheid en open communicatie. Mindfulness kan Agile hierbij op verschillende manieren ondersteunen. 

Mindfulness in de Agile praktijk

De kern van mindfulness in de werkcontext is kortweg het managen van de aandacht. In plaats van functioneren op de automatische piloot is mindfulness een bewuste vorm van aandacht en functioneren. Mindfulness bestaat grofweg uit 2 verschillende aspecten. Focus is het vermogen om aandachtig bezig te zijn met een taak zonder direct mee te gaan in allerlei afleidingen die voorbijkomen. Gewaarzijn is een meer open- en perifere vorm van aandacht die ervoor zorgt dat je open staat voor informatie en oog hebt voor je omgeving. Je zou kunnen zeggen dat mindfulness het optimum is tussen aandacht en gewaarzijn. Enerzijds ben je in staat om goed gefocust te kunnen werken, maar daarbij houdt je feeling met de bredere context van de omgeving. Daarnaast leert mindfulness je om te schakelen tussen een meer op doen gerichte modus en een modus die meer gericht is op reflectie en niet doen. Mindfulness kan het Agile werkproces op verschillende manieren ondersteunen. Hieronder lees je 4 voorbeelden van manieren waarop mindfulness een bijdrage kan leveren. 

 

1. Focus, overzicht en het opmerken van afwijkingen

Een van de uitgangspunten van Agile is dat er een goed overzicht en focus is als het gaat om het werkproces. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het trainen van de aandacht zorgt voor meer focus, overzicht. Dit zijn stuk voor stuk aspecten die het werkproces ten goede komen. Al met 10 á 15 minuten oefenen per dag leg je een goede basis. Mindfulness maakt je daarnaast bewuster van automatische- en vaak onbewuste gedragspatronen. Door mindfulness te beoefenen verhoog je als het ware je bewustzijn en vergoot je je vrije keuzeruimte vergroot. Hierdoor ben je in staat om bewuster op (veranderende) omstandigheden te reageren. Door het beoefenen van mindfulness verbetert daarnaast je waarneming, waardoor je afwijkingen en fouten in het proces beter opmerkt.

 

2. Cognitieve flexibiliteit 

Mindfulness vergroot je flexibiliteit wat zeer handig is in het flexibele Agile proces waarin je plannen en verwachtingen moet bijstellen wanneer dat nodig is. De kern van mindfulness is dat je de werkelijkheid zoals die zich aandient leert accepteren. Je maakt contact met de situatie zoals deze is en in plaats van direct oplossen, wegrelativeren, terugblikken, etc. kijk je pragmatisch naar wat de situatie vraagt en beweeg adequaat mee met wat zich aandient. Door mindfulness te beoefenen versterk je tegelijkertijd je meta cognitieve vaardigheden en bent makkelijker in staat om vanuit een breder perspectief (helikopterview) naar de betreffende situatie te kijken en te zien wat nodig is. 

 

3. Veiligheid in zelfsturende teams

Een belangrijke randvoorwaarde voor het werken in een goed functionerend zelfsturende team is dat er een veilige omgeving is. Veiligheid impliceert onder meer dat je niet gelijk afgebrand wordt als je een afwijkend geluid laat horen. De kern van mindfulness is dat het een niet veroordelende vorm van aandacht is. Mindful communiceren – o.m. luisteren en spreken met aandacht zonder direct te reageren – kan heel behulpzaam zijn om op een open en respectvolle manier met elkaar te communiceren en ruimte te geven aan wat er gezegd wil worden. 

 

4. Het verminderen van stress 

Een ander belangrijk aspect van mindfulness is dat het ervoor kan zorgen dat stress afneemt. Je voelt beter aan wanneer lekker werken overgaat in stug doorwerken. Je bent in staat om effectief te schakelen tussen doen en niet-doen en neemt effectieve ‘performance breaks’ die je helpen stress te reduceren en je mentale veerkracht te vergroten. Daarnaast heb je meer focus en overzicht op je belangrijkste doelen en prioriteiten.


4 praktische tips 

 

1. Aandachtsmanagement

Mindfulness gaat kortweg om het managen van je aandacht en dat is iets waarmee je ook in een projectteam rekening kunt houden. Plan bijvoorbeeld een meeting met het team wanneer dit het beste past met de aandachtspiek in het team. Over het algemeen geldt daarbij dat er in de ochtend meer creatief denkvermogen aanwezig is. Ga eens na met je team wanneer er creativiteit en focus nodig is en wat daarvoor het handigste moment is?

 

2. Een mindful moment 

Het regelmatig inpassen van een mindful break zorgt voor meer rust en overzicht in het team. Dit is iets dat je eenvoudig kunt doen wanneer je bijvoorbeeld aan het begin van de dag wanneer je een ‘daily-stand-up-meeting’ – hebt. Maar ook in een lastige situatie waarin bijvoorbeeld een nieuw perspectief of een frisse blik nodig is. Het nemen van een korte ‘adempauze’ met elkaar is een effectieve manier om mindfulness toe te passen. Het is ook iets wat je prima individueel kunt doen, bijvoorbeeld voor of na een meeting.

3. Embodied cognition

 Een eenvoudig principe wat effectief is als het gaat om aandacht en creativiteit is dat je staand spreekt wanneer je een meeting hebt. Een meeting die gebruik maakt van het principe van embodied cognition is hierdoor korter, effectiever en er is meer betrokkenheid. Vanuit aandachtsmanagement is het daarnaast belangrijk dat je aanwezig bent in een meeting wanneer je echt betrokken bent bij het onderwerp en dat er niet meer mensen in de meeting zijn – samen heeft het team genoeg aan 2 grote pizza’s.

4. Aandacht in het moment

Een valkuil is dat er teveel wordt stilgestaan bij wat men gisteren of de dag ervoor heeft gedaan. Mindfulness helpt je om te focussen op wat er hier en nu is en daar mee te werken. Wat zijn de huidige risico’s, obstakels en mogelijkheden die je tegenkomt? Over het algemeen zijn we erg goed om de blik te richten op wat er mist en wat er niet goed gaat. In mijn benadering werk ik ook veel met positieve psychologie. Hierbij kijk je vooral op wat werkt en wat goed gaat en waar je meer van wilt. Deze meer waarderende blik zorgt voor meer energie, veerkracht en creativiteit binnen het team en zorgt ervoor dat je beter in staat bent om te gaan met uitdagende situaties.

 

Mindfulness aanbod voor organisaties en inspirerende white paper!

De onderstaande tips hebben betrekking op aandachtsmanagement wat mindfulness in de werkcontext feitelijk is. Deze en nog veel meer tips en met name ervaringsgerichte oefeningen komen aan bod in de training in de training Mindful Werken. Het is ook mogelijk om met je organisatie of team kennis te maken met mindfulness in een inspirerende introductie-workshop of kennismaking.

Wanneer je een inspirerende white-paper wilt ontvangen over Mindfulness in Organisaties, laat dan even een comment onderaan deze blog achter met daarin verzoek om de whitepaper. Ook wanneer je vanuit eigen ervaring tips hebt die te maken hebben met Agile en Mindful werken is het leuk als je iets achterlaat.

Mindful Teams

Mindful Teams

Succesvolle teams Met behulp van Project Aristoteles heeft Google onderzocht wat ervoor zorgt dat teams succesvol en zijn en wat daar niet toe bijdraagt. Een van de conclusies van het onderzoek - er werd o.m. data verzameld van 180 Google teams - was dat het er niet...

Mindfulness in Organisaties

Mindfulness in Organisaties

Mindfulness in organisatiesIn 1979 begon de moleculair bioloog Jon Kabat Zinn met het geven van de MBSR mindfulness training(Mindfulness Based Stress Reduction) aan patiënten met chronische pijn en stress, die uitbehandeld waren. Het MBSR programma leert deelnemers op...

Agile op youtube

Mindful Werken

Mindful Werken

Mindful Werken

 

Mindulness voor organisatie en bedrijven is bezig aan een enorme opmars en dat is niet gek. Mindful werken zorgt ervoor dat professionals beter kunnen omgaan met de uitdagingen op de werkvloer en minder stress ervaren. En dat is hard nodig want stress op het werk is beroepsziekte nummer 1.  Om maar een paar cijfers te noemen: ongeveer één miljoen mensen in Nederland hebben last van burn-out klachten. Met name onder jonge werknemers komen veel burn-out klachten voor. Een groot deel van deze stress ontstaat doordat werknemers te hoge taakeisen ervaren, het werk complexer is geworden en werknemers onvoldoende tot rust komen. En wanneer je kijkt naar de cijfers als het gaat om de bevlogenheid van werknemers, dan is het beeld ook schokkend. Slechts 37% van de werknemers ervaart bevlogenheid in het werk.

In dit blog lees je wat mindful werken precies is, waarom het zo waardevol is voor professionals en vind je praktische tips die zorgen voor meer focus, energie en en plezier in het werk.
Wanneer je aan de slag gaat met deze tips zul je merken dat je met meer focus en energie zult werken, meer bevlogenheid ervaart, dat je beter prioriteiten kunt stellen, beter om kunt gaan met verandering en meer grip krijgt op werkdruk.

Of ga direct naar het aanbod Mindful Werken voor organisaties en bedrijven van Praesence via de rechter buttons.

Mindfulness op de werkvloer

 

Mindfulness op de werkvloer is speciaal gericht op hardwerkende professionals die midden in het werkzame leven staan en die minder stress en meer plezier in het werk willen ervaren. Ondanks hoge taakeisen, complexiteit en verandering ben je in staat om bewust te reageren op wat er gebeurd en ben je in staat om meer zelf de richting van je werk te bepalen.  Wanneer we werken dan doen we dat meestal voor een groot deel onbewust en op de automatische piloot. De kern van Mindfulness op de werkvloer is meer aandacht voor zowel lichaam als geest.  Je bent je bewuster van interne processen en hoe je automatisch reageert op wat er gebeurd in de buitenwereld. Vanuit dit bewustzijn kun je kiezen hoe je je wilt verhouden tot wat gebeurt.

Mindfulness op de werkvloer richt zich wat mij betreft op de volgende zaken:

1. Focus en concentratie verbeteren
2. Effectief omgaan met werkdruk
3. Flexibel omgaan met uitdaging en verandering
4. Stress verminderen en beter luisteren naar het lichaam
5. Grenzen aangeven en communicatie verbeteren
6. Het vergroten van bevlogenheid

Concentratie verbeteren

 

In onze westerse wereld hebben we elke dag te maken met een enorme hoeveelheid aan afleidingen en prikkels. Wanneer we steeds reageren op deze prikkels dan zorgt dat voor veel vermoeidheid en onrust. uit onderzoek blijkt dat we ongeveer 50% van de tijd afgeleid zijn en dat dit leidt tot meer fouten, minder creativiteit en minder productiviteit.

De manier waarop ons brein reageert op die hoeveelheid prikkels is dat we – oplossend als we zijn – verschillende dingen tegelijk gaan doen. We reageren op elke prikkel die er voorbij komt. Uit onderzoek blijkt echter dat we maar één ding bewust tegelijk kunnen doen. In plaats van multi tasken gaan we switch tasken, heel snel wisselen van taak. En gaan we verschillende dingen tegelijk doen dan maken we meer fouten, verliezen we het overzicht, zijn we minder geconcentreerd en creatief. Daarnaast slurpt het energie.

Tip om direct je concentratie te verbeteren:

Het advies is om gedurende je dag te proberen om je te focussen op dat wat je aan het doen bent en één ding tegelijk te doen.  En wordt je afgeleid door iets dat prioriteit heeft, kijk dan of je bewust kunt kiezen om met deze nieuwe taak aan de gang te gaan. Maar probeer te voorkomen verschillende dingen tegelijk te doen. Wat kan helpen om met meer concentratie aan het werk te zijn is daarnaast om zoveel mogelijk notificaties uit te schakelen. Elk bliebje, belletje of ander geluidje zorgt er voor dat je reageert, weg bent met je aandacht en dat vergroot de kans dat je weer gaat switch tasken.

Omgaan met werkdruk

 

Door meer te focussen en geconcentreerd te werken neemt de druk van het werk waarschijnlijk al een stuk af. Een andere belangrijke oorzaak die ik bij professionals tegenkom als het gaat om werkdruk heeft te maken met planning en prioriteiten stellen. Het niet op orde hebben van de eigen organisatie is een belangrijke oorzaak van stress en werkdruk en mindful plannen en prioriteren kan een heel verschil maken. Wanneer de aandacht niet gefocust is dan reageren we voortdurend op wat er op ons bordje komt, zonder dat we ons afvragen of het past bij de doelen en prioriteiten die we hebben.

Over het algemeen zijn we met 80% van onze aandacht bij 20% van onze doelen en functioneren we op de automatische piloot. Veel inspanning en weinig resultaat. De kunst is dit om te draaien en mindfulness kan hierbij ontzettend behulpzaam zijn. Met behulp van mindfulness kun je je doelen duidelijker krijgen. Focus en bewustzijn helpen je vervolgens om je doelen beter te realiseren en niet in de valkuil van onbewust handelen te stappen. 

Tip om je doelen en prioriteiten te verbeteren:

Neem de tijd om je belangrijkste doelen helder te krijgen. Je kunt je belangrijkste doelen zo specifiek mogelijk opschrijven. Als je merkt dat je inspanning en gedrag niet overéénkomt met je doelen dan kun je even een korte mindful pauze nemen en even onderzoeken wat je ervan weerhoudt – overtuigingen, verhalen, verlangens – en vervolgens je gedrag weer afstemmen op de doelen die je wilt bereiken. Een fijne routine is om aan het begin van de dag even de tijd te nemen om je belangrijkste prioriteiten van de dag op te schrijven. Probeer te beginnen met de taken en activiteiten die de meeste energie en creativiteit vragen. En plan vooral ook tijd in voor de lunch en andere activiteiten die de batterij weer opladen.

Stress verminderen

 

Zoals eerder aangegeven is stress op het werk beroepsziekte nummer 1. Door toedoen van stress wordt het stresshormoon cortisol aangemaakt en dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Positieve stress zorgt ervoor dat we allert en aanwezig zijn en dat we goed presteren, maar langdurige negatieve stress heeft een heel negatieve invloed op onze gezondheid. Mindfulness is heel erg behulpzaam bij het reduceren van stress. Je wordt je bewuster van je belangrijkste stress signalen en hoe je reageert op stress. En dat is een heel belangrijk gegeven. Stress heeft de nare eigenschap dat we steeds ongevoeliger raken voor stress-signalen. Hoe meer stress we ervaren, hoe minder we geneigd zullen bewust en effectief op de stress te reageren.

Tijdens het doen van de mindfulnesstraining wordt je je bewuster van de signalen van het lichaam en de manier waarop je met stress omgaat. Het lichaam dient als een soort van kompas dat aangeeft hoe met ons gaat. Aandacht voor het lichaam is daarnaast een heel effectieve manier om stress te reduceren. De bodyscan is hierbij bijvoorbeeld een heel effectieve oefening. Daarnaast is het nemen van regelmatige adempauzes heel effectief om stress gedurende de dag te verminderen.

Tip: stress in beeld

Om wat meer feeling te krijgen met stress-signalen zou je de komende week eens een klein stress dagboekje kunnen bijhouden. Hierin kun je bijhouden wat de stressvolle ervaring was, wat je opmerkte in je je lichaam en hoe je reageerde (bijvoorbeeld gedachten, emoties of automatisch gedrag) op deze stressvolle situatie. Op deze website staat een pdf die je kunt downloaden om meer zicht te krijgen op je belangrijkste stress signalen.

Grenzen ervaren en aangeven

 

Wat ik over het algemeen zie bij deelnemers die een training bij me volgen is dat ze veelal handelen vanuit wilskracht en het hoofd en denken en minder in contact zijn met voelen. Deze deelnemers zijn zich vooral bewust van het lichaam wanneer het, bijvoorbeeld als gevolg van pijn, spanning of stressgerelateerde klachten, niet meer doet wat er van wordt verwacht. Een belangrijk deel van de training bestaat daarom uit het leren kennen en verkennen van de eigen grenzen en te luisteren naar de signalen die het lichaam geeft in plaats van de signalen te verdoven door bijvoorbeeld meer koffie of alcohol te drinken of nog harder door te werken… Wanneer je beter naar je lichaam en je grenzen luistert en je grenzen beter communiceert naar anderen dan levert dit vaak een stuk minder stress op.

Communicatie is daarom een belangrijk onderdeel van de trainingen die ik geef. Het is op enig moment best heel goed te doen om mindful te zijn op je werk. Maar veel ongemak en stress ontstaat in de communicatie met anderen en de kunst is om dan ook nog mindful te blijven en oog te blijven houden voor je eigen belang en het belang van de ander.  Oog hebben voor je eigen belang gaat om assertiviteit, maar kunst is je doel te bereiken met oog voor de relatie. Mindfulness levert een bijdrage aan het reguleren van emoties en het vergroten van je EQ of emotionele intelligentie.

Tip: mindfulness in communicatie

Meer weten over mindfulness en communicatie? lees dan ook het blog dat ik hierover heb geschreven.

Bevlogenheid

 

Een ander belangrijk onderdeel dat volgens mij deel uit kan maken van een goed mindfulnessprogramma is het vergroten van de bevlogenheid van de medewerkers van een organisatie. Bevlogenheid medewerkers doen hun werk met meer plezier, ze krijgen meer energie van het werk dat ze doen, ze vallen veel minder snel uit en ze zijn een aanwinst voor iedere organisatie. Werknemers hebben er veel belang bij dat ze de voorwaarden creëren voor bevlogen medewerkers en mindfulness kan hier bij van dienst zijn.

De afgelopen tijd heb ik verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van de positieve psychologie – de richting binnen de psychologie die zich richt op het vergroten van (werk) geluk en er zijn heel interessante en inspirerende verbanden tussen mindfulness en de positieve psychologie. De Sterke Kanten benadering richt zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen en verdiepen van je sterke kanten en talenten met behulp van mindfulness.

Door het doen van de training ontdek je wat je energie geeft en waar je op leeg loopt. Je krijgt inzicht in de balans tussen stressbronnen en energie-gevers en weet hoe je je energie en bevlogenheid kunt vergroten. Deelnemers ontdekken hun belangrijkste werkwaarden en wat ze nodig hebben om bevlogen aan het werk te zijn.

Tip: meer bevlogenheid in je werk

Werken vanuit je sterke kanten zorgt voor meer bevlogenheid en plezier in je werk. Om meer zicht te krijgen op je Sterke Kanten zou je eens de volgende test kunnen doen.

Aanbod Mindful Werken – Praesence Mindfulness

 

Wil je meer weten over Mindful Werken? Vanuit mijn bedrijf Praesence mindfulness bied ik verschillende mindfulnessworkshops en trainingen aan en ik vertel je er graag meer over. Voor meer informatie over het aanbod, ga naar Mindfulness op het werk.  Of klik op de onderstaande buttons. Als je het leuk vindt en meer wilt weten over mindful werken dan kun je ook één van de onderstaande boeken raadplegen of kijken naar één van de youtube filmpjes..