Mindful Teams

Mindful Teams

Succesvolle teams

Met behulp van Project Aristoteles heeft Google onderzocht wat ervoor zorgt dat teams succesvol en zijn en wat daar niet toe bijdraagt. Een van de conclusies van het onderzoek – er werd o.m. data verzameld van 180 Google teams – was dat het er niet zo heel toe doet wie er met elkaar samenwerkt, maar dat het er vooral om gaat hoe mensen in een team met elkaar samen werken. Hierbij blijken een paar factoren van belang:

1. Psychologische veiligheid – Het is veilig om risico’s te nemen en fouten maken hoort erbij en het is goed om vragen te stellen of nieuwe ideeën aan te dragen.  

2. Wederzijdse afhankelijkheid – Deelnemers van het team kunnen op elkaar rekenen en schuiven werk niet op elkaar af.

3. Structuur en duidelijkheid – leden van het team weten wat er van hen wordt verwacht en welke procedures daarvoor nodig zijn. Er zijn duidelijke, uitdagende en aantrekkelijke doelen op individueel- en op groepsniveau.

4. Betekenis – De leden van het team kunnen betekenis geven aan het werk wat ze doen. Dat kan uiteenlopen van financiële zekerheid, zinvol werk doen tot zelfexpressie.

5. Impact – Het werk dat je doet maakt het verschil en heeft bijvoorbeeld invloed op het bereiken van de doelen van de organisatie. 

 

Psychologische veiligheid en mindfulness

Mindfulness kan in mijn optiek een enorme bijdrage leveren aan bovenstaande factoren. Met name als het gaat om het creëren van meer psychologische veiligheid. In het Google onderzoek kwam naar voren dat dit dé belangrijkste factor is als het gaat om een goed functioneren team.

De kern van mindfulness is om met niet-oordelende aandacht aanwezig te zijn. Deze kwaliteit is enorm belangrijk in het creëren van de voorwaarden van psychologische veiligheid. In plaats van bijvoorbeeld gelijk te reageren wanneer je het niet eens bent met je collega, helpt mindfulness om open, vriendelijk en geïnteresseerd te blijven luisteren naar de ander. Ook wanneer je het niet gelijk eens bent met deze persoon.

Mindfulness kan helpen om emoties en potentiële conflicten beter te leren herkennen en daar op een meer bewuste manier op te reageren. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mindfulness een bijdrage kan leveren aan emotionele intelligentie of IQ. Het is daarom niet verrassend dat Google een eigen mindfulness-programma heeft ontwikkeld dat onder meer gericht is op het versterken van de emotionele intelligentie.

Daarnaast kan mindfulness helpen om te gaan met eventuele verschillen en ongemak in de samenwerking. Een van de kwaliteiten van mindfulness is dat je leert om open en nieuwsgierig te zijn voor de ervaring, in plaats van de ervaring toe te dekken, glad te strijken of op te lossen. 

Ten slotte kan mindfulness een bijdrage leveren aan teamwork door meer stil te staan bij de betekenis van het werk, door meer overzicht in het geheel te krijgen en te werken aan de ‘team-fitness’.

 

Team building en team training met mindfulness

 

Voor teams organiseer ik aparte Mindfulness teambuilding sessies waarin je de mindfulness vaardigheden van je team leert vergroten. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om met je hele team en training te doen en te werken aan wat belangrijk is voor het team.

Hieronder vind je alvast een paar praktische tips om direct te kunnen toepassen in je team meetings. Tijdens de mindfulness teambuilding krijg je daarnaast nog andere tips en leer je mindfulness vaardigheden die je kunt toepassen in je team. Of ga direct naar het aanbod voor teams.

Mindful teams – 3 praktische tips voor meer flow in meetings

 

1. Adempauzes – de mentale voorbereiding

Een van de dingen die teams regelmatig doen is vergaderen. Een vergadering is een goede plek en gelegenheid om mindfulness toe te passen. Voordat je aan een vergadering begint kan het zinvol zijn om een korte adempauze te nemen. Vaak kom ik mensen tegen die van de ene naar de andere meeting lopen zonder af en toe even zo’n korte adempauze te nemen. Vaak zitten ze dan in een vergadering terwijl ze nog bezig zijn met wat ze daarvoor hebben gedaan of met wat ze nog allemaal moeten doen en zijn ze niet echt aanwezig en beschikbaar. Wanneer je even zo’n adempauze neemt dan zorgt dit ervoor dat je je brein de tijd geeft om te herstellen, dat je open staat voor nieuwe informatie en deze informatie ook beter opneemt. Een adempauze is iets wat je individueel kunt doen, maar bijvoorbeeld ook als team voorafgaand aan een meeting of tussendoor.

Zorg er verder voor dat je tijdens een team meeting echt aanwezig bent in een vergadering en zet eventuele veronderstellingen of aannames opzij voordat je de ruimte binnenstapt. Bekijk de agenda met een frisse, nieuwsgierige en open blik.  

2. Aanwezig zijn met aandacht

Tijdens een team meeting is het belangrijk dat iedereen echt aanwezig is met zijn aandacht. Zorg ervoor dat je van te voren duidelijk hebt voor jezelf dat het echt nuttig is dat je bij de meeting aanwezig bent. Wanneer je er niet bij bent met je aandacht dan kost dit energie voor jezelf en de anderen in het team.

Het is daarnaast belangrijk om te weten wat het doel en de structuur van de meeting is. Om dit duidelijk te krijgen zou je iedere deelnemer van het team eens kunnen vragen waar ze tijdens de meeting op willen focussen. Elke spreker krijgt hiervoor globaal 30 seconden de tijd. Vragen die je hierbij zou kunnen stellen zijn: “wat hoop je bereiken tijdens de meeting?” Of “wat ga je bijdragen aan deze meeting?”

Probeer notificaties en andere meldingen tijdens de vergadering zoveel mogelijk te voorkomen. Meldingen gaan ten koste van de aandacht en zorgen voor veel afleiding en energie-verlies. Een ander principe – om meer aandacht en aanwezigheid te creëren – waar je als team gebruik van kunt maken is embodied cognition. Staand te vergaderen zorgt er bijvoorbeeld voor dat deelnemers meer betrokken zijn bij de vergadering en dat er meer creativiteit vrijkomt. 

3. De vergadering afronden

Om te voorkomen dat deelnemers aan een meeting gelijk weer doorgaan naar een volgende vergadering of geen tijd hebben om een adempauze te nemen, kan het heel zinvol zijn de vergadering een paar minuten eerder te laten eindigen. Hierdoor kan iedereen zijn geest weer even tot rust laten komen.

Daarnaast zou je aan het eind van de vergadering – wanneer dit niet aan bod is gekomen – eens kort stil kunnen staan bij wat ieder teamlid uit de meeting meeneemt en/of welke concrete acties uitgevoerd worden.

Andere tips of ervaringen die kunnen helpen om meer flow en aandacht in je meeting te krijgen? Leuk als je hieronder een comment achterlaat.

Mindful Werken

Mindful Werken

Mindful Werken

 

Mindulness voor organisatie en bedrijven is bezig aan een enorme opmars en dat is niet gek. Mindful werken zorgt ervoor dat professionals beter kunnen omgaan met de uitdagingen op de werkvloer en minder stress ervaren. En dat is hard nodig want stress op het werk is beroepsziekte nummer 1.  Om maar een paar cijfers te noemen: ongeveer één miljoen mensen in Nederland hebben last van burn-out klachten. Met name onder jonge werknemers komen veel burn-out klachten voor. Een groot deel van deze stress ontstaat doordat werknemers te hoge taakeisen ervaren, het werk complexer is geworden en werknemers onvoldoende tot rust komen. En wanneer je kijkt naar de cijfers als het gaat om de bevlogenheid van werknemers, dan is het beeld ook schokkend. Slechts 37% van de werknemers ervaart bevlogenheid in het werk.

In dit blog lees je wat mindful werken precies is, waarom het zo waardevol is voor professionals en vind je praktische tips die zorgen voor meer focus, energie en en plezier in het werk.
Wanneer je aan de slag gaat met deze tips zul je merken dat je met meer focus en energie zult werken, meer bevlogenheid ervaart, dat je beter prioriteiten kunt stellen, beter om kunt gaan met verandering en meer grip krijgt op werkdruk.

Of ga direct naar het aanbod Mindful Werken voor organisaties en bedrijven van Praesence via de rechter buttons.

Mindfulness op de werkvloer

 

Mindfulness op de werkvloer is speciaal gericht op hardwerkende professionals die midden in het werkzame leven staan en die minder stress en meer plezier in het werk willen ervaren. Ondanks hoge taakeisen, complexiteit en verandering ben je in staat om bewust te reageren op wat er gebeurd en ben je in staat om meer zelf de richting van je werk te bepalen.  Wanneer we werken dan doen we dat meestal voor een groot deel onbewust en op de automatische piloot. De kern van Mindfulness op de werkvloer is meer aandacht voor zowel lichaam als geest.  Je bent je bewuster van interne processen en hoe je automatisch reageert op wat er gebeurd in de buitenwereld. Vanuit dit bewustzijn kun je kiezen hoe je je wilt verhouden tot wat gebeurt.

Mindfulness op de werkvloer richt zich wat mij betreft op de volgende zaken:

1. Focus en concentratie verbeteren
2. Effectief omgaan met werkdruk
3. Flexibel omgaan met uitdaging en verandering
4. Stress verminderen en beter luisteren naar het lichaam
5. Grenzen aangeven en communicatie verbeteren
6. Het vergroten van bevlogenheid

Concentratie verbeteren

 

In onze westerse wereld hebben we elke dag te maken met een enorme hoeveelheid aan afleidingen en prikkels. Wanneer we steeds reageren op deze prikkels dan zorgt dat voor veel vermoeidheid en onrust. uit onderzoek blijkt dat we ongeveer 50% van de tijd afgeleid zijn en dat dit leidt tot meer fouten, minder creativiteit en minder productiviteit.

De manier waarop ons brein reageert op die hoeveelheid prikkels is dat we – oplossend als we zijn – verschillende dingen tegelijk gaan doen. We reageren op elke prikkel die er voorbij komt. Uit onderzoek blijkt echter dat we maar één ding bewust tegelijk kunnen doen. In plaats van multi tasken gaan we switch tasken, heel snel wisselen van taak. En gaan we verschillende dingen tegelijk doen dan maken we meer fouten, verliezen we het overzicht, zijn we minder geconcentreerd en creatief. Daarnaast slurpt het energie.

Tip om direct je concentratie te verbeteren:

Het advies is om gedurende je dag te proberen om je te focussen op dat wat je aan het doen bent en één ding tegelijk te doen.  En wordt je afgeleid door iets dat prioriteit heeft, kijk dan of je bewust kunt kiezen om met deze nieuwe taak aan de gang te gaan. Maar probeer te voorkomen verschillende dingen tegelijk te doen. Wat kan helpen om met meer concentratie aan het werk te zijn is daarnaast om zoveel mogelijk notificaties uit te schakelen. Elk bliebje, belletje of ander geluidje zorgt er voor dat je reageert, weg bent met je aandacht en dat vergroot de kans dat je weer gaat switch tasken.

Omgaan met werkdruk

 

Door meer te focussen en geconcentreerd te werken neemt de druk van het werk waarschijnlijk al een stuk af. Een andere belangrijke oorzaak die ik bij professionals tegenkom als het gaat om werkdruk heeft te maken met planning en prioriteiten stellen. Het niet op orde hebben van de eigen organisatie is een belangrijke oorzaak van stress en werkdruk en mindful plannen en prioriteren kan een heel verschil maken. Wanneer de aandacht niet gefocust is dan reageren we voortdurend op wat er op ons bordje komt, zonder dat we ons afvragen of het past bij de doelen en prioriteiten die we hebben.

Over het algemeen zijn we met 80% van onze aandacht bij 20% van onze doelen en functioneren we op de automatische piloot. Veel inspanning en weinig resultaat. De kunst is dit om te draaien en mindfulness kan hierbij ontzettend behulpzaam zijn. Met behulp van mindfulness kun je je doelen duidelijker krijgen. Focus en bewustzijn helpen je vervolgens om je doelen beter te realiseren en niet in de valkuil van onbewust handelen te stappen. 

Tip om je doelen en prioriteiten te verbeteren:

Neem de tijd om je belangrijkste doelen helder te krijgen. Je kunt je belangrijkste doelen zo specifiek mogelijk opschrijven. Als je merkt dat je inspanning en gedrag niet overéénkomt met je doelen dan kun je even een korte mindful pauze nemen en even onderzoeken wat je ervan weerhoudt – overtuigingen, verhalen, verlangens – en vervolgens je gedrag weer afstemmen op de doelen die je wilt bereiken. Een fijne routine is om aan het begin van de dag even de tijd te nemen om je belangrijkste prioriteiten van de dag op te schrijven. Probeer te beginnen met de taken en activiteiten die de meeste energie en creativiteit vragen. En plan vooral ook tijd in voor de lunch en andere activiteiten die de batterij weer opladen.

Stress verminderen

 

Zoals eerder aangegeven is stress op het werk beroepsziekte nummer 1. Door toedoen van stress wordt het stresshormoon cortisol aangemaakt en dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Positieve stress zorgt ervoor dat we allert en aanwezig zijn en dat we goed presteren, maar langdurige negatieve stress heeft een heel negatieve invloed op onze gezondheid. Mindfulness is heel erg behulpzaam bij het reduceren van stress. Je wordt je bewuster van je belangrijkste stress signalen en hoe je reageert op stress. En dat is een heel belangrijk gegeven. Stress heeft de nare eigenschap dat we steeds ongevoeliger raken voor stress-signalen. Hoe meer stress we ervaren, hoe minder we geneigd zullen bewust en effectief op de stress te reageren.

Tijdens het doen van de mindfulnesstraining wordt je je bewuster van de signalen van het lichaam en de manier waarop je met stress omgaat. Het lichaam dient als een soort van kompas dat aangeeft hoe met ons gaat. Aandacht voor het lichaam is daarnaast een heel effectieve manier om stress te reduceren. De bodyscan is hierbij bijvoorbeeld een heel effectieve oefening. Daarnaast is het nemen van regelmatige adempauzes heel effectief om stress gedurende de dag te verminderen.

Tip: stress in beeld

Om wat meer feeling te krijgen met stress-signalen zou je de komende week eens een klein stress dagboekje kunnen bijhouden. Hierin kun je bijhouden wat de stressvolle ervaring was, wat je opmerkte in je je lichaam en hoe je reageerde (bijvoorbeeld gedachten, emoties of automatisch gedrag) op deze stressvolle situatie. Op deze website staat een pdf die je kunt downloaden om meer zicht te krijgen op je belangrijkste stress signalen.

Grenzen ervaren en aangeven

 

Wat ik over het algemeen zie bij deelnemers die een training bij me volgen is dat ze veelal handelen vanuit wilskracht en het hoofd en denken en minder in contact zijn met voelen. Deze deelnemers zijn zich vooral bewust van het lichaam wanneer het, bijvoorbeeld als gevolg van pijn, spanning of stressgerelateerde klachten, niet meer doet wat er van wordt verwacht. Een belangrijk deel van de training bestaat daarom uit het leren kennen en verkennen van de eigen grenzen en te luisteren naar de signalen die het lichaam geeft in plaats van de signalen te verdoven door bijvoorbeeld meer koffie of alcohol te drinken of nog harder door te werken… Wanneer je beter naar je lichaam en je grenzen luistert en je grenzen beter communiceert naar anderen dan levert dit vaak een stuk minder stress op.

Communicatie is daarom een belangrijk onderdeel van de trainingen die ik geef. Het is op enig moment best heel goed te doen om mindful te zijn op je werk. Maar veel ongemak en stress ontstaat in de communicatie met anderen en de kunst is om dan ook nog mindful te blijven en oog te blijven houden voor je eigen belang en het belang van de ander.  Oog hebben voor je eigen belang gaat om assertiviteit, maar kunst is je doel te bereiken met oog voor de relatie. Mindfulness levert een bijdrage aan het reguleren van emoties en het vergroten van je EQ of emotionele intelligentie.

Tip: mindfulness in communicatie

Meer weten over mindfulness en communicatie? lees dan ook het blog dat ik hierover heb geschreven.

Bevlogenheid

 

Een ander belangrijk onderdeel dat volgens mij deel uit kan maken van een goed mindfulnessprogramma is het vergroten van de bevlogenheid van de medewerkers van een organisatie. Bevlogenheid medewerkers doen hun werk met meer plezier, ze krijgen meer energie van het werk dat ze doen, ze vallen veel minder snel uit en ze zijn een aanwinst voor iedere organisatie. Werknemers hebben er veel belang bij dat ze de voorwaarden creëren voor bevlogen medewerkers en mindfulness kan hier bij van dienst zijn.

De afgelopen tijd heb ik verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van de positieve psychologie – de richting binnen de psychologie die zich richt op het vergroten van (werk) geluk en er zijn heel interessante en inspirerende verbanden tussen mindfulness en de positieve psychologie. De Sterke Kanten benadering richt zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen en verdiepen van je sterke kanten en talenten met behulp van mindfulness.

Door het doen van de training ontdek je wat je energie geeft en waar je op leeg loopt. Je krijgt inzicht in de balans tussen stressbronnen en energie-gevers en weet hoe je je energie en bevlogenheid kunt vergroten. Deelnemers ontdekken hun belangrijkste werkwaarden en wat ze nodig hebben om bevlogen aan het werk te zijn.

Tip: meer bevlogenheid in je werk

Werken vanuit je sterke kanten zorgt voor meer bevlogenheid en plezier in je werk. Om meer zicht te krijgen op je Sterke Kanten zou je eens de volgende test kunnen doen.

Aanbod Mindful Werken – Praesence Mindfulness

 

Wil je meer weten over Mindful Werken? Vanuit mijn bedrijf Praesence mindfulness bied ik verschillende mindfulnessworkshops en trainingen aan en ik vertel je er graag meer over. Voor meer informatie over het aanbod, ga naar Mindfulness op het werk.  Of klik op de onderstaande buttons. Als je het leuk vindt en meer wilt weten over mindful werken dan kun je ook één van de onderstaande boeken raadplegen of kijken naar één van de youtube filmpjes.. 

Mindfulness in Organisaties

Mindfulness in Organisaties

Mindfulness in organisaties

In 1979 begon de moleculair bioloog Jon Kabat Zinn met het geven van de MBSR mindfulness training(Mindfulness Based Stress Reduction) aan patiënten met chronische pijn en stress, die uitbehandeld waren. Het MBSR programma leert deelnemers op een andere manier met klachten omgaan en is tot op de dag van vandaag een groot succes. Veel mensen hebben door het volgen van een training ontdekt dat mindfulness effectief is bij het reduceren van stress, angst, pijn en piekeren en dat het de kwaliteit van leven kan verbeteren. Er zijn inmiddels honderden studies naar de effecten van mindfulness.

Naast de traditionele MBSR training kent mindfulness allerlei toepassingen in de organisatie-context. In dit blog zal ik er enkele weergeven en maak ik duidelijk wat de waarde is van mindfulness voor organisaties.

 

Het fenomeen mindfulness

 

1. Aandacht en gewaarzijn

Mindfulness is een praktische vaardigheid die iedereen heeft en die getraind of versterkt kan worden.  Grofweg zou je kunnen zeggen dat ons bewustzijn 2 vormen kan aannemen; vergelijkbaar met de lens van een camera. We kunnen de aandacht focussen en daarnaast is ook sprake van een meer open en perifeer gewaarzijn. Op dit moment is mijn aandacht gefocust op mijn scherm en de toetsen en tegelijkertijd ben ik mij bewust van de mussen die buiten vrolijk kwetteren. Door het trainen van mindfulness werk je zowel aan het hebben van een stabiele focus en concentratie als aan het hebben van een meer open gewaarzijn.

Beide kenmerken van het bewustzijn hebben hun eigen kwaliteit. Focus- aandacht zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld ongestoord kunt blijven werken en je aandacht bij de taak kunt houden. Het open of perifere bewustzijn zorgt ervoor dat je open blijft de bredere context van je ervaring en informatie uit je omgeving. Door het trainen van mindfulness leer je een optimale balans te vinden tussen de beide kenmerken van je bewustzijn. Door deze balans te vinden ben je beter in staat om je aandacht te beheersen en te richten. Daarnaast verbeteren cognitieve functies die te maken hebben met het geheugen en probleem oplossend vermogen en verbetert de mentale weerbaarheid.

 

2. Meta-cognitief introspectief bewustzijn 

 Een andere belangrijke kwaliteit van het aanleren van mindfulness is het versterken van je zogenaamd ‘introspectief en meta-cognitief’ bewustzijn. Hierdoor kun je met meer afstand naar interne processen (denken, voelen) kijken. Over het algemeen reageren we direct en automatisch op indrukken en impulsen uit de omgeving. Door deze kwaliteit van bewustzijn te oefenen, kun je op een meer bewuste manier kunt reageren. In dit verband wordt ook wel eens de vergelijking gemaakt tussen mindfulness en een soort van ‘poortwachter’, die informatie filtert, zodat we op een meer wijze en adequate manier kunnen reageren op wat de situatie van ons vraagt. Zo kan mindfulness een bijdrage leveren aan een meer bewuste en ook meer ethische besluitvorming. Daarnaast zorgt mindfulness ervoor dat we meer open staan voor informatie en vergroot deze openheid ons creatief oplossend vermogen.

3. Doen en niet doen
Een derde functie van mindfulness die ook vaak terugkomt is het kunnen schakelen tussen doen en reflectie of niet-doen. Over het algemeen staan we voornamelijk in een soort van doe-modus. Dit wordt ook wel de automatische piloot genoemd. We doen en reageren op een grotendeels onbewuste manier wat allerlei negatieve effecten heeft. Ik vergelijk mindfulness daarom ook regelmatig met het vinden van een neutraalstand of een houding van niet doen. Het regelmatig kunnen toepassen van deze neutrale modus en het effectief kunnen schakelen tussen doen en niet doen heeft allerlei voordelen.

 

4. Kwaliteiten en hindernissen

Wanneer het gaat om de beoefening van mindfulness / het trainen van de aandacht dan wordt ook vaak gesproken van een aantal kwaliteiten en hindernissen of obstakels. Obstakels die we tegenkomen tijdens de oefening zijn bijvoorbeeld het voortdurend afdwalen van de aandacht, verveling, onrust en twijfel die we tegen kunnen komen wanneer we niets doen. Daarnaast kunnen we een aantal kwaliteiten cultiveren die helpen om met deze obstakels om te gaan. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van vriendelijkheid, vertrouwen, geduld, accepteren en loslaten. Kwaliteiten die ook van pas komen in het dagelijks werk.

 

5. Belichaming

Een 5e factor die voortkomt uit de beoefening van mindfulness is de kwaliteit van belichaming. Een groot deel van de tijd brengen we onze aandacht door in gedachten. Gekscherend spreek ik in mijn trainingen wel eens over het ‘hoofdkantoor’. Hier brengen we een groot deel van de tijd door en het hoofdkantoor heeft dan ook heel zinvolle functies als denken, analyseren, plannen.  Met mindfulness vergroten we daarnaast ook het lichaamsbewustzijn. Meer aanwezigheid in het lichaam heeft bijvoorbeeld als waarde dat we ons bewuster worden van allerlei zinvolle signalen die het lichaam en je omgeving je geven. Belichaming is iets dat ook een grote rol speelt in leiderschap. Bij de verschillende toepassingen van mindfulness in organisaties, die hieronder staan beschreven, kom ik hier op terug.

 

Toepassingen van mindfulness in de organisatie

Hieronder beschrijf ik 3 organisatie-principes waarbij mindfulness van waarde kan zijn. Allereerst Mindful Werken voor professionals, vervolgens Mindful Leiderschap en als laatste de cultuur van de organisatie.

1. Mindful Werken

Een eerste belangrijke toepassing van mindfulness in organisaties is Mindful Werken die professionals leert om op een meer bewuste manier in het werk te staan. Mindfulness wordt hier vooral toegepast als een vaardigheid die deelnemers leert om bewuster te reageren op situaties, meer focus en concentratie te hebben, grenzen en stress-signalen beter te leren kennen en een balans te vinden tussen wat energie geeft en wat energie kost.

De training Mindful Werken vraagt om een heel andere aanpak dan de traditionele 8-weekse MBSR training. De MBSR-training heeft een meer medische insteek en mindfulness op het werk vraagt vooral een praktische insteek die aansluit op de uitdagingen van de werkvloer, zoals werkdruk, hoge verwachtingen en de balans tussen werk en privé. Naast stressreductie gaat het bij mindfulness op het werk om thema’s als het vergroten van creativiteit, focus, veerkracht en het verbeteren van communicatie. Werknemers hebben daarnaast vooral behoefte aan praktische oefeningen die ze kunnen integreren in alle aspecten van het werk.

 

2. Mindful Leiderschap

Mindful leiderschap gaat om het belichamen van de mindfulness principes als leider. Allereerst gaat het hier om goed kunnen focussen en overzicht houden t.a.v. de belangrijkste prioriteiten en doelen die de je als leider hebt. Focus gaat erom dat je de tijd en aandacht kunt richten op je belangrijkste taken en afleiding minder grip krijgt op je aandacht. Mindful leiders zijn in staat om het pareto principe – 80% van het resultaat komt voort uit 20% van de inspanning – effectief toe te passen. Doordat veel leiders zoveel druk en afleiding ondervinden, is een goede focus is hierbij essentieel. Zonder focus verlies je prioriteiten uit beeld en kost het werk veel meer energie.

Naast focus, speelt helderheid een belangrijke rol. Hierbij gaat het erom dat je op een realistische manier naar de situatie kunt kijken zoals deze is, zonder deze te filteren of te vertekenen door je eigen conditioneringen. Regelmatig nemen leiders de verkeerde beslissing worden fouten en vergissingen gemaakt doordat ze kijken naar de situatie zoals deze was of hoe die zou kunnen zijn. Hierdoor wordt belangrijke aanwezig informatie gemist, die nodig is voor een goede besluitvorming. 

Een ander aspect binnen leiderschap waar mindfulness – zeker binnen meer innovatieve organisatie culturen – een rol speelt is creativiteit. In een wereld die snel verandert en ambigu en complex is, is innovatie en goed mee kunnen bewegen een belangrijke voorwaarde om in te kunnen spelen op wat nodig is. En daarbij is het vaak nodig om bestaande routines en automatische reacties te veranderen en los kunt laten wat niet meer effectief is. Om vervolgens echt nieuwe en originele ideeën op te kunnen laten komen is het een voorwaarde dat je los kunt laten in een niet-weten en openheid kunt creëren in je geest. Mindfulness is een heel behulpzaam vaardigheid bij het creëren van deze ruimte.

Een andere belangrijke factor waarbij mindfulness een rol kan spelen is authentiek leiderschap. Authentiek leiderschap wil onder meer zeggen dat leiders positieve relaties kunnen opbouwen, dat ze transparant zijn naar anderen, dat ze een moreel perspectief of kompas en een hoge mate van zelfbewustzijn hebben. Stuk voor stuk belangrijke factoren voor een goed werkklimaat.
Mindfulness speelt een sterke rol bij authentiek leiderschap omdat leiders zich bewuster worden van het eigen handelen en het daarmee het zelfbewustzijn vergroot. Hierdoor kunnen meer bewuste keuzes worden gemaakt. Daarnaast bevordert mindfulness het empathisch vermogen. Empathie betekent kortweg dat je je goed kunt verplaatsen en inleven in anderen en deze ook goed wilt ondersteunen om zich veilig, verbonden en gemotiveerd te voelen. Empathie is een belangrijke voorwaarde van authentiek leiderschap en het opbouwen van positieve relaties.

Mindfulness kan er ten slotte toe bijdragen dat je meer aanwezig bent als leider. Dat betekent niet dat je meer doet, maar dat je op de momenten van contact echt aanwezig bent in het contact. Niet alleen geestelijk maar ook fysiek. Dit zogenaamd ‘Belichaamd leiderschap’ betekent onder meer dat je helemaal aanwezig bent met lichaam en geest en dat je meer zelfvertrouwen ervaart en uitstraalt. Hierdoor raak je ook minder afgeleid en ben je meer in verbinding met de mensen om je heen. En wanneer leiders echt aanwezig zijn, dan zullen we ook veel eerder de neiging hebben om de betreffende leider te volgen.

3. Mindful Cultuur

De cultuur van een organisatie is de bepalende factor die vorm geeft aan een organisatie. De cultuur wordt sterk bepaald door de leiders en professionals die in een organisatie werkzaam zijn. Met name leiders hebben een aanzienlijke impact op de organisatie-cultuur en wanneer het leiderschap mindful is dan werkt dat door in alle lagen van de organisatie.

Wanneer het gaat om de aspecten van de organisatie-cultuur dan is het ook heel waardevol terug te blikken naar de hindernissen en kwaliteiten die we tegenkomen in de mindfulness-beoefening. Je zou kunnen zeggen dat de hindernissen – slaperigheid, twijfel, onrust, afkeer en verlangen – symbool staan voor de onderstroom van de organisatie. Wanneer deze aspecten niet gezien worden, dan zou dat kunnen leiden tot een vorm van stagnatie van de cultuur en ontstaat er bijvoorbeeld ruimte voor cynisme, frustratie en wantrouwen. De basis van een mindful organisatie-cultuur is aanwezigheid bij wat in het moment aanwezig is. Aanwezigheid biedt vervolgens ruimte voor het cultiveren van kwaliteiten als vertrouwen, loslaten, vriendelijkheid, acceptatie en geduld. 

In een mindful cultuur bestaat bijvoorbeeld een sterk gevoel van vertrouwen in medewerkers. Deze hebben het gevoel waardevol te zijn in het geheel van de organisatie en hebben voldoende autonomie en zeggenschap. De organisatie heeft een sterke focus op het menselijk potentieel en de onderlinge verbondenheid van medewerkers. Daarnaast zijn transparantie en een open cultuur belangrijk. Zowel het geven en ontvangen van constructieve feedback hebben een plaats in de organisatie-communicatie. Een van de modules uit de training mindful werken bestaat daarom ook uit het leren van een meer mindful manier van communiceren. 

Een mindful organisatie vraagt ook om een inrichting die mindful is. De omgeving waarin we werken is sterk bepalend voor onze focus en aanwezigheid. Naast kantoortuinen is het bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers de ruimte en faciliteiten hebben om ongestoord en geconcentreerd te kunnen werken. Afleiding binnen de organisatie zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. 

Krachtig HR instrument

Bovenstaande is zeker geen complete weergave van wat mindfulness is en wat het kan betekenen voor de organisatie. Het is vooral een aanzet die laat zien wat de waarde is van een meer mindful organisatie. Wanneer mindfulness op een goede manier wordt ingezet in de organisatie, dan is het een krachtig HR-instrument, dat leidt tot meer bewustzijn, een betere besluitvorming, veerkrachtiger medewerkers, meer werktevredenheid en een verhoging van productiviteit en efficiency. 

Wil je meer weten over de mindfulness in je organisatie? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen om hier eens over door te praten. In de onderstaande filmpjes op you-tube vind je meer inspiratie als het gaat om mindfulness in organisaties.

Mindfulness in organisaties en Mindful Leiderschap op Youtube

 

2.4k Follows
 • facebook
  479 Followers
 • LinkedIn
  1.6k Followers
 • YouTube
  26 Followers
 • Instagram
  60 Followers
 • Twitter
  206 Followers