The last dance – over mindfulness en topsport

The last dance – over mindfulness en topsport

Last dance – Netflix

Topsport is prachtig om naar te kijken en zeker wanneer je ook nog eens een kijkje in de keuken krijgt. Op dit moment kijk ik de prachtige documentaire ‘Last dance’ over de befaamde basketballer Michael Jordan en de Chicago Bulls. Het is het prachtige relaas van de basketbal carrière van Jordan en je krijgt een prachtig inkijkje in de wereld van het top basketbal en het leven van de legende. Het is ongelooflijk wanneer je het spel van Jordan ziet en zijn talent is echt uitzonderlijk. Mooi ook hoe je in de documentaire ziet onder welke voorwaarden dit talent tot bloei kan komen. Er is een gelukkige loting die ervoor zorgt dat hij bij de juiste club terecht komt, er is de chemie tussen spelers, de invloed van de juiste coaches. Maar wanneer ik naar het programma kijk – en dat is vast ook wel mijn beroepsdeformatie – dan denk ik dat aandacht ook een grote rol speelt bij het succes van Jordan en topsporters in het algemeen. En ik denk dat deze factor nog teveel onderbelicht is gebleven.

Verschillende vormen van aandacht

Rasmus Hougaard beschrijft in ‘Voorsprong door Focus‘ heel treffend dat er grofweg 4 vormen van aandacht zijn:

1. Flow. De aandacht is gefocust en geconcentreerd, maar de aandacht is ook grotendeels op de automatische piloot vanwege het repeterende karakter van de handeling. Hierbij is er bijvoorbeeld minder aandacht voor de omgeving en er is minder bewustzijn van signalen uit de omgeving of vanuit ons eigen lichaam. Veel sporters ervaren flow wanneer ze aan het sporten zijn. 

2. Mindful. Wanneer we mindful zijn dan is er sprake van focus, maar we zijn ons tegelijkertijd bewust van het grotere geheel. Dit noemen we ook wel gewaarzijn. Er is sprake van een balans tussen focus en gewaarzijn. Je bent hier helder, aandachtig, ervaart een bepaalde mate van ontspanning. Er is sprake van zowel focus en concentratie, maar er is dus ook bewustzijn van het grotere geheel waarbinnen je handelt.

3. Mindless. We zijn dan zowel niet gefocust als ons gewaar van de grotere omgeving. We handelen op de automatische piloot en zijn een groot deel van de tijd afgeleid. We brengen een groot deel van de dag door in deze staat, die weliswaar weinig energie kost, maar er ook voor kan zorgen dat we minder overzicht hebben en meer fouten maken.

4. Creatief. Hier is onze aandacht niet gefocust, maar vooral open. Het is een soort toestand van dagdromen, waarbij er vaak ook allerlei ideeën kunnen opkomen.

Als het gaat om sport dan zijn met name flow en de meer mindful aandacht heel interessant. Wanneer ik wielren dan ben ik regelmatig in een soort staat van flow. Er is het repeterende karakter van het fietsen, ik lever een prestatie waar ik van geniet, maar er is tegelijkertijd minder bewustzijn van de omgeving. Wanneer ik meer mindful op mijn racefiets zit dan is de prestatie meer ondergeschikt aan het fietsen, geniet ik meer van het fietsen. Ik respecteer meer mijn grenzen en lichaam, waardoor ik bijvoorbeeld minder risico loop op overtraining. Ik ben me ook meer bewust van mijn omgeving en na afloop ervaar ik meer voldoening.

 

Michael Jordan en de invloed van ‘zenmaster’ Phil Jackson

Ik ben ervan overtuigd dat mindful sport of topsport veel voordelen heeft ten aanzien van een meer onbewuste of automatische manier van sporten. En ik denk dat Michael Jordan onbewust of bewust veel principes toepaste. En ook van een absolute top-basketballer als Kobe Bryant is bekend dat hij aan meditatie deed. Het verbaast me dan ook helemaal niets dat ik toen ik bezig was met schrijven van dit blog, in een ander blog las dat Phil Jackson – de coach van Jordan en Bryant – mediteerde met zijn spelers.

Mindfulness is een belangrijke mentale factor die het verschil kan maken. Wat zorgt ervoor dat mindfulness zo geschikt is voor (top) sporters? 

Sport en Mindfulness

In een eerder blog schreef ik over een aantal belangrijke voordelen van mindfulness. Mindfulness zorgt voor meer innerlijke rust, reduceert stress. Enorm belangrijk voor bijvoorbeeld herstel en om de rust te kunnen bewaren in uitdagende omstandigheden. Daarnaast heeft mindfulness een aantal andere eigenschappen die sporters heel erg van pas kunnen komen:

1. Bewust op situaties reageren: in plaats van onbewust en automatisch reageren zorg mindfulness ervoor dat we een minieme pauze kunnen creëren, waarin we als het ware ons bewustzijn vergroten. Zo kunnen we op een meer bewuste manier op omstandigheden te reageren. We hebben meer controle over onze acties en reacties. 

2. Cognitieve flexibiliteit: een eigenschap die ervoor zorgt dat we minder rigide naar onze omgeving kijken en we creatief mee kunnen bewegen met wat de situatie van ons vraagt. Ik denk dat deze eigenschap van pas komt om snel in te spelen op uitdagende spelsituaties.

3. Empathisch vermogen: zorgt ervoor dat we in staat zijn om relaties te verdiepen en ons beter te kunnen inleven in anderen, wat bijvoorbeeld in teamsport goed van pas kan komen.

4. Meta-bewustzijn: waardoor je bijvoorbeeld kunt reflecteren op je handelen en je acties, maar ook in staat bent om het grotere perspectief te blijven zien en als het ware vanuit een helikopterview naar jezelf en anderen kunt kijken.

5. Focus en gewaarzijn: door mindfulness te beoefenen ben je instaat op je beter te focussen en te concentreren en zie je bijvoorbeeld veel sneller een spel-opening. Mensen die mindfulness beoefenen zijn daarnaast veel beter in staat om snel informatie, taken te verwerken en zijn in staat sneller beslissingen te nemen. Het werkgeheugen van een geoefende persoon functioneert beter. Het aspect gewaarzijn zorgt ervoor dat we naast focus tegelijkertijd een bredere aandacht kunnen hebben en het geheel kunnen blijven zien. De prachtige scene’s waarin Jordan zijn kunsten laat zien, illustreert dit gegeven voor mij heel mooi. Hij heeft een heel duidelijke focus, maar verliest geen moment het zicht op het geheel.

 

Dé mentale factor 

Ik ben ervan overtuigd dat de mentale factor, mindfulness, een must is voor sporters die beter willen presteren. En het is mooi te zien dat iemand als Jordan maar ook andere topsporters mindfulness hebben opgenomen in hun trainingsrepertoire. 

Heel benieuwd welke voordelen jij hebt ervaren door het doen van mindfulness als het gaat om sport. Leuk als je een comment wilt achterlaten. En wil je meer weten of mindfulness en hoe het je sportprestaties kan verbeteren, dan kun je altijd contact met me opnemen.

Verzuimpreventie en mindfulness

Verzuimpreventie en mindfulness

Werkverzuim en verzuimkosten

Wanneer ik mindfulnesstrainingen geef ontmoet ik regelmatig deelnemers die tegen- of in een burnout zitten of daar herstellende van zijn. Een overmaat aan stress is een belangrijk reden dat mensen uitvallen. Naast dat dit heel ingrijpend is voor de werknemer – de herstelperiode na een burnout kan langer dan een jaar duren -, heeft werkverzuim een grote impact voor de werkgever.  Met name ook in het MKB waar ik regelmatig kom.

Zo worden alleen de kosten van een zieke werknemer al geschat op 200 tot 400 euro per dag. De totale verzuimkosten per jaar bedragen ongeveer 11 miljard euro. Door het verzuim neemt de werkdruk voor degenen die werken daarnaast vaak toe, waardoor bij een te hoog verzuimpercentage een vicieuze cirkel in gang gezet wordt. De verwachting is dat stress gerelateerd verzuim in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen bij verzuimpreventie en het terugdringen van verzuim.

Fysieke en psychische belasting

Werkstress heeft allerlei oorzaken. Een handig model om naar werk gerelateerde stress te kijken is het job demands resources model. In dit model wordt een heel duidelijk verband gelegd tussen de eisen van het werk en de hieruit voortkomende stress en de energiebronnen in het werk. Als de werkdruk hoog is, is dat geen enkel probleem als er bijvoorbeeld voldoende waardering, autonomie, rol-duidelijkheid en steun van collega’s en leidinggevende tegenover staat. Ook zijn weerbaarheid, flexibiliteit en geloof in eigen kunnen heel belangrijk in het effectief kunnen omgaan stressbronnen en werkdruk.

In veel organisaties waar ik kom zie ik dat ‘resources en demands’ uit balans zijn. Er is sprake van een zeer hoge fysiek en/of psychische belasting zonder dat hier bijvoorbeeld voldoende autonomie, waardering tegenover staan. Daarnaast zijn medewerkers vaak onvoldoende in staat om op een psychologisch flexibele manier om te gaan met verandering en hebben ze onvoldoende bronnen ter beschikking als het gaat om de eigen mentale weerbaarheid. Als gevolg van deze disbalans is het ziekteverzuim in sommige organisaties waar ik kom soms wel hoger (!) dan 10% en ontstaat een vicieuze cirkel – steeds hogere werkdruk en steeds meer uitval en uitstroom – als deze balans niet wordt hersteld. Maar ook bij een lager verzuim vraagt de balans tussen ‘resources en demands’ structureel aandacht en is het belangrijk de veroorzakers van uitval en uitstroom goed te blijven monitoren.

Ziekteverzuim verlagen

Mindfulness is zeker geen panacee voor alles wat stress veroorzaakt. En een te grote verantwoordelijkheid leggen bij het individu – als het gaat om het versterken van de mentale weerbaarheid – doet geen recht aan de complexiteit van het stress veroorzakende systeem in organisaties. Maar wat ik in de praktijk zie, is dat mindfulness een heel grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van stress en ziekteverzuim kan verlagen door medewerkers mentaal weerbaarder te maken en te zorgen voor meer psychologische flexibiliteit in het omgaan met verandering.

Het onderzoek naar mindfulness is zeer overtuigend. Wanneer mindfulness wordt ingezet terwijl tegelijkertijd het thema stress en energie breder en integraal wordt opgepakt, dan kan het een zeer effectieve interventie zijn. Een goed en op de organisatie afgestemd ‘mindful werken‘ programma kan zorgen voor een beter work-life balans, meer tevredenheid, meer stress reductie, focus en heeft eenm sterk preventieve werking.

MINDFUL WERKEN PROGRAMMA'S

Meer info over effectieve mindful werken oplossingen voor organisaties?

Actief inzetten op werkgeluk

Factoren die in mijn ogen naast mindfulness een heel sterke invloed hebben op het reduceren van stress en het vergroten van zowel betrokkenheid als de energie en het werkgeluk van medewerkers zijn onder meer:

– Het doen van een goede stress- en risico inventarisatie om de belangrijkste knelpunten te bepalen.
– Actief inzetten op talentenmanagement;
– verbetering van communicatie door bijvoorbeeld het leren geven van feedback en het vergroten van de assertiviteit;
– Actief inzetten op thema’s als waardering en vertrouwen wanneer dit om aandacht vraagt.

Wanneer ik in organisaties kom dan zie ik dat deze thema’s meestal aandacht vragen en dat een integrale visie op het thema werkgeluk ontbreekt.

Wil je eens doorpraten over mindfulness of het thema werkgeluk binnen organisaties? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen.

Negatieve gedachten doorbreken

Negatieve gedachten doorbreken

Negatieve gedachten

 

Gedachten hebben een grote impact op hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Uit onderzoek blijkt dat veel van onze gedachten negatief gekleurd zijn.  En deze gedachten bepalen voor een groot deel hoe onze dag eruit zal zien en hoe we zullen reageren op omstandigheden die we tegenkomen.

Je staat bijvoorbeeld bij de kassa te wachten en het duurt voor je gevoel erg lang. Vervolgens komen er misschien negatieve gedachten op over de kassiere die haar best doet om de wachtende klanten te helpen. Of er komen misschien zelf verwijtende gedachten op dat je toch beter die andere kassa had kunnen nemen… Aangekomen bij de kassa is je stemming gezakt en reageer je onverschillig of neutraal. Zonder dat we ons hiervan direct bewust zijn is onze dag gevuld met dit soort gedachten die onze stemming en ons gedrag kunnen bepalen. Het beoefenen van mindfulness en de onderstaande stappen kunnen je helpen negatieve gedachten te doorbreken en te transformeren.

1. Herken de negatieve gedachten

 

Het doorbreken van negatieve gedachten begint met het herkennen van je (onbewuste) gedachten. Bijvoorbeeld als je bij de kassa- of in de file staat te wachten, kun je jezelf regelmatig de vraag stellen: wat was ik zojuist aan het denken? Maar ook wanneer je merkt dat je stemming daalt kun je wat meer aandacht geven aan je gedachten. Het regelmatig nemen van een adempauze is heel behulpzaam om meer zicht te krijgen op je gedachten. 

 

2. Negatieve gedachten stoppen – relax

 

Negatieve gedachten zorgen er meestal voor dat we onbewust en automatisch op een situatie reageren.  Je lichaam reageert op je gedachten door spanning, onrust of emoties. Vaak zorgen deze gevoelens op hun beurt voor nieuwe gedachten, die weer voor nieuwe gedachten zorgen, etc. We kunnen deze spiraal doorbreken door de aandacht naar het lichaam te verplaatsen en een paar keer bewust te ademen met het accent op de uitademing. Met iedere uitademing kun je wat spanning en de bijbehorende negatieve gedachten loslaten.

 

3. Wat is er goed?

 

Wanneer je wat ruimte hebt gecreëerd tussen jezelf en je gedachten, kun je eens overwegen wat er goed is in het moment en bewust aandacht te geven aan iets positiefs. Dit betekent niet dat je je gedachten moet veranderen of positief moet denken. Maar wat je doet is aandacht geven aan iets wat positief of fijn is, iets wat je waardeert of waar je dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld een bloem die je op dat moment ziet of misschien wel even waardeert hoe die caissière haar best doet om uren achter elkaar iedereen beleefd van dienst te zijn.

In het begin is dat wellicht even wennen om dit te doen, maar de ervaring leert dat positieve emoties toenemen, negatieve gedachten verminderen en je anders reageert op omstandigheden. Kortom, een kleine oefening met grote impact en ik ben heel benieuwd naar je ervaring.

Compassie

Compassie

Compassie voor jezelf en een ander   Het woord compassie of liefdevolle vriendelijkheid komt misschien wat soft of vaag over. Maar het tegengestelde is waar. Compassie of liefdevolle vriendelijkheid is een heel tastbare en waardevolle kwaliteit.  Compassie is het...

Omgaan met druk

Omgaan met druk

Hoge druk

Wanneer er sprake is van hoge druk doordat je bijvoorbeeld te maken met belangrijke deadlines, dan kunnen zich allerlei fysieke en ook psychische effecten voordoen. De bloeddruk kan bijvoorbeeld omhoog gaan en je kunt last krijgen van duizeligheid. Maar het kan ook voorkomen dat je gaat piekeren, angstig wordt en het overzicht verliest. In dit blog lees je de oorzaak van druk en wat je er aan kunt doen.

Mental Coaching

Tennisster Kiki Bertens heeft enorm veel last gehad van de gevolgen van de druk. De enorme wil om te winnen in combinatie met faalangst en perfectie zorgen ervoor dat Bertens veel mentale en fysieke stress ervaart. Dit heeft veel negatieve invloed gehad op haar prestaties. Inmiddels is er – mede door toedoen van mental coaching – veel meer fysieke en mentale rust ontstaan en staat ze op de 4e plaats van de wereld-ranglijst.

Maar je hoeft natuurlijk geen top tennisser te zijn om de gevolgen van druk te ervaren. In onze prestatiecultuur is druk aan de orde van de dag. Of je nou te maken hebt met die deadline, het maken van een examen of een andere topprestatie, de gevolgen van druk kennen we allemaal wel.

Wat er gebeurt onder druk wordt mooi omschreven in het het filmpje rechts:

Er is sprake van het fenomeen ‘choking’ of ‘verstikking’ omdat iemand een topprestatie moet leveren op een cruciaal moment.  Hierdoor ontstaat angst en onrust. Een theorie zegt dat dit komt doordat er sprake is van onvoldoende focus en in combinatie met afleiding door allerlei gedachten die op dat moment ontstaan. Hoe meer gedachten er zijn, hoe lastiger het wordt om een goede focus te hebben. Dit fenomeen is sterker wanneer je gevoelig bent voor het oordeel van anderen en je zelfbewust bent. 

Hoe blijf je kalm onder druk?

Er zijn een aantal praktische dingen die je kunt doen om effectief om te leren gaan met druk. Ik beschrijf er hieronder 6. 

 

1. Druk en supercompensatie

We hebben de natuurlijke neiging om ongemak te vermijden. Willen we effectief leren omgaan met druk dan is het belangrijk dat we ons er aan bloot stellen. Uit onderzoek blijkt dat we beter presteren in een stressvolle situatie wanneer we gewend zijn aan druk.

Een mooi fenomeen uit de sport waar we gebruik van kunnen maken is supercompensatie. Dit betekent dat ons ‘systeem’ de neiging heeft om zich na inspanning te herstellen boven het uitgangsniveau. We worden kortom sterker en zijn nog beter in staat om te gaan met druk.

 

2. Aandachtsritueel

Het doen van een klein aandachtsritueel voorafgaand aan een prestatie is heel behulpzaam om meer focus en minder afleiding te ervaren en de prestatie te verbeteren.  Een aandachtsritueel kan zo simpel zijn als een kruisje slaan, af te tellen van 5 naar 1, een kort moment van stilte nemen. Het doen van een heel klein ritueel geeft je brein het signaal om in focus en de juiste gemoedstoestand te komen. Wat is een behulpzaam ritueel voor jou?

 

3. Focus

Het helpt daarnaast om tijdens een prestatie vooral de focus te hebben op een extern doel i.p.v. een meer intern gerichte aandacht waarbij je vooral aan het denken bent over je doel. De 10 minuten ‘aandacht voor de adem‘ oefening is hierbij heel behulpzaam. Je legt hiermee een goede basis voor meer mindfulness en focus op de momenten dat je dit nodig hebt.

 

4. Gebruik je Sterke Kanten 

4. Richt je op doelen die echt belangrijk voor je zijn en maak tijdens het bereiken van je doelen gebruik van je unieke Sterke kanten. Uit onderzoek binnen de positieve psychologie, blijkt dat we veerkrachtiger zijn in lastige situaties wanneer we daarbij gebruik van onze Sterke Kanten. Op moeilijke momenten kun je hier op terugvallen waardoor je meer energie en aandacht hebt op de momenten waarop dat echt belangrijk is.

 

5. Prestatie i.p.v. competitie

Wanneer er tijdens de prestatie negatieve gedachten opkomen, dan kun je deze proberen los te laten en je focus te hervinden. Het helpt hierbij om je met name bewust te zijn van je lichaam. Het helpt om te accepteren dat fouten maken onderdeel is van het proces. Daarbij kun je ruimte geven aan lastige gevoelens die hierbij opkomen. Ook het hebben van een op groei gerichte mindset is hierbij enorm behulpzaam. Probeer je niet teveel te vergelijken met anderen en je voornamelijk op je eigen prestatie te focussen. Je kunt dus beter gefocust zijn op de prestatie- en/ of het proces dan op de competitie. 

 

6. Hersteltijd en balans

Hard werken en presteren vragen om een effectieve hersteltijd. Het doen van een bodyscan is hiervoor bijvoorbeeld heel geschikt. Hier kunnen we veel leren van topsporters die ruim hersteltijd nemen na een intensieve inspanning. Het is belangrijk dat je je eigen energie-bronnen goed kent en daar effectief gebruik van maakt wanneer dat nodig is. Daarnaast is het belangrijk een juiste balans te vinden tussen draagkracht en belasting. Wanneer de belasting structureel te hoog is, dan zorgt dit voor negatieve stress.

Nog andere tips die je helpen om te gaan met druk? Leuk als je een comment achterlaat ter inspiratie.

 

Mindfulness Bodyscan

Mindfulness Bodyscan

Mindfulness Bodyscan Bewust van je lichaam en je ervaring De mindfulness bodyscan is een mooie oefening die je leert om je meer bewust te zijn van je lichaam. De bodyscan heeft geen doel - bijvoorbeeld ontspannen te raken - en is bedoeld om je te helpen aanwezig te...

Herstellen van burn out

Herstellen van burn out

Burn-out   In mijn mindfulness trainingen krijg ik regelmatig mensen met burn-out klachten. Deze mensen hebben gedurende lange tijd roofbouw gepleegd op hun lichaam en hebben te weinig tijd genomen om te herstellen. Met stress is helemaal niets mis en het zorgt...

Mindful sporten – 5 praktische tips

Mindful sporten – 5 praktische tips

Mindful sporten   Ik ben een redelijk fanatieke sporter. Ik geniet van het buiten zijn en sporten geeft me enorm veel voldoening. Ik was een redelijk fanatiek hardloper en trok er regelmatig op uit. Tot dat ik een hardnekkige blessure kreeg aan mijn achillespees...

Mindful Teams

Mindful Teams

Succesvolle teams

Met behulp van Project Aristoteles heeft Google onderzocht wat ervoor zorgt dat teams succesvol en zijn en wat daar niet toe bijdraagt. Een van de conclusies van het onderzoek – er werd o.m. data verzameld van 180 Google teams – was dat het er niet zo heel toe doet wie er met elkaar samenwerkt, maar dat het er vooral om gaat hoe mensen in een team met elkaar samen werken. Hierbij blijken een paar factoren van belang:

1. Psychologische veiligheid – Het is veilig om risico’s te nemen en fouten maken hoort erbij en het is goed om vragen te stellen of nieuwe ideeën aan te dragen.  

2. Wederzijdse afhankelijkheid – Deelnemers van het team kunnen op elkaar rekenen en schuiven werk niet op elkaar af.

3. Structuur en duidelijkheid – leden van het team weten wat er van hen wordt verwacht en welke procedures daarvoor nodig zijn. Er zijn duidelijke, uitdagende en aantrekkelijke doelen op individueel- en op groepsniveau.

4. Betekenis – De leden van het team kunnen betekenis geven aan het werk wat ze doen. Dat kan uiteenlopen van financiële zekerheid, zinvol werk doen tot zelfexpressie.

5. Impact – Het werk dat je doet maakt het verschil en heeft bijvoorbeeld invloed op het bereiken van de doelen van de organisatie. 

 

Psychologische veiligheid en mindfulness

Mindfulness kan in mijn optiek een enorme bijdrage leveren aan bovenstaande factoren. Met name als het gaat om het creëren van meer psychologische veiligheid. In het Google onderzoek kwam naar voren dat dit dé belangrijkste factor is als het gaat om een goed functioneren team.

De kern van mindfulness is om met niet-oordelende aandacht aanwezig te zijn. Deze kwaliteit is enorm belangrijk in het creëren van de voorwaarden van psychologische veiligheid. In plaats van bijvoorbeeld gelijk te reageren wanneer je het niet eens bent met je collega, helpt mindfulness om open, vriendelijk en geïnteresseerd te blijven luisteren naar de ander. Ook wanneer je het niet gelijk eens bent met deze persoon.

Mindfulness kan helpen om emoties en potentiële conflicten beter te leren herkennen en daar op een meer bewuste manier op te reageren. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mindfulness een bijdrage kan leveren aan emotionele intelligentie of IQ. Het is daarom niet verrassend dat Google een eigen mindfulness-programma heeft ontwikkeld dat onder meer gericht is op het versterken van de emotionele intelligentie.

Daarnaast kan mindfulness helpen om te gaan met eventuele verschillen en ongemak in de samenwerking. Een van de kwaliteiten van mindfulness is dat je leert om open en nieuwsgierig te zijn voor de ervaring, in plaats van de ervaring toe te dekken, glad te strijken of op te lossen. 

Ten slotte kan mindfulness een bijdrage leveren aan teamwork door meer stil te staan bij de betekenis van het werk, door meer overzicht in het geheel te krijgen en te werken aan de ‘team-fitness’.

 

Team building en team training met mindfulness

 

Voor teams organiseer ik aparte Mindfulness teambuilding sessies waarin je de mindfulness vaardigheden van je team leert vergroten. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om met je hele team en training te doen en te werken aan wat belangrijk is voor het team.

Hieronder vind je alvast een paar praktische tips om direct te kunnen toepassen in je team meetings. Tijdens de mindfulness teambuilding krijg je daarnaast nog andere tips en leer je mindfulness vaardigheden die je kunt toepassen in je team. Of ga direct naar het aanbod voor teams.

Mindful teams – 3 praktische tips voor meer flow in meetings

 

1. Adempauzes – de mentale voorbereiding

Een van de dingen die teams regelmatig doen is vergaderen. Een vergadering is een goede plek en gelegenheid om mindfulness toe te passen. Voordat je aan een vergadering begint kan het zinvol zijn om een korte adempauze te nemen. Vaak kom ik mensen tegen die van de ene naar de andere meeting lopen zonder af en toe even zo’n korte adempauze te nemen. Vaak zitten ze dan in een vergadering terwijl ze nog bezig zijn met wat ze daarvoor hebben gedaan of met wat ze nog allemaal moeten doen en zijn ze niet echt aanwezig en beschikbaar. Wanneer je even zo’n adempauze neemt dan zorgt dit ervoor dat je je brein de tijd geeft om te herstellen, dat je open staat voor nieuwe informatie en deze informatie ook beter opneemt. Een adempauze is iets wat je individueel kunt doen, maar bijvoorbeeld ook als team voorafgaand aan een meeting of tussendoor.

Zorg er verder voor dat je tijdens een team meeting echt aanwezig bent in een vergadering en zet eventuele veronderstellingen of aannames opzij voordat je de ruimte binnenstapt. Bekijk de agenda met een frisse, nieuwsgierige en open blik.  

2. Aanwezig zijn met aandacht

Tijdens een team meeting is het belangrijk dat iedereen echt aanwezig is met zijn aandacht. Zorg ervoor dat je van te voren duidelijk hebt voor jezelf dat het echt nuttig is dat je bij de meeting aanwezig bent. Wanneer je er niet bij bent met je aandacht dan kost dit energie voor jezelf en de anderen in het team.

Het is daarnaast belangrijk om te weten wat het doel en de structuur van de meeting is. Om dit duidelijk te krijgen zou je iedere deelnemer van het team eens kunnen vragen waar ze tijdens de meeting op willen focussen. Elke spreker krijgt hiervoor globaal 30 seconden de tijd. Vragen die je hierbij zou kunnen stellen zijn: “wat hoop je bereiken tijdens de meeting?” Of “wat ga je bijdragen aan deze meeting?”

Probeer notificaties en andere meldingen tijdens de vergadering zoveel mogelijk te voorkomen. Meldingen gaan ten koste van de aandacht en zorgen voor veel afleiding en energie-verlies. Een ander principe – om meer aandacht en aanwezigheid te creëren – waar je als team gebruik van kunt maken is embodied cognition. Staand te vergaderen zorgt er bijvoorbeeld voor dat deelnemers meer betrokken zijn bij de vergadering en dat er meer creativiteit vrijkomt. 

3. De vergadering afronden

Om te voorkomen dat deelnemers aan een meeting gelijk weer doorgaan naar een volgende vergadering of geen tijd hebben om een adempauze te nemen, kan het heel zinvol zijn de vergadering een paar minuten eerder te laten eindigen. Hierdoor kan iedereen zijn geest weer even tot rust laten komen.

Daarnaast zou je aan het eind van de vergadering – wanneer dit niet aan bod is gekomen – eens kort stil kunnen staan bij wat ieder teamlid uit de meeting meeneemt en/of welke concrete acties uitgevoerd worden.

Andere tips of ervaringen die kunnen helpen om meer flow en aandacht in je meeting te krijgen? Leuk als je hieronder een comment achterlaat.