De kracht van waardering

De kracht van waardering

Waardering

Het afgelopen jaar heb ik de kracht van waardering steeds meer kunnen ervaren. Dat begon ermee dat ik een leergang voor positieve psychologie volgde en kennis maakte met het gedachtegoed van de Positieve Psychologie. De positieve psychologie richt zich kortweg op krachten, goede eigenschappen, mogelijkheden en dat wat goed functioneert in plaats van de blik te richten op de klacht en datgene wat ontbreekt. Dat is niet vanzelfsprekend want als mens zijn we vooral goed en gewend om te kijken naar wat er niet goed is. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de traditionele psychologie die vooral gericht is op klachten in plaats van krachten. Tijdens de leergang maakte ik kennis met verschillen de familie-leden van de positieve psychologie, zoals ACT, de Sterke Kanten benadering en het waarderend onderzoek. 

Ik ben me verder gaan verdiepen in ACT (Acceptance and Comitment Training) en sta versteld van het effect van deze werkwijze in training en coaching.  Ik geef daarnaast met veel plezier de Sterke kanten training en het is mooi om te zien hoe een succesvolle en effectieve verbinding is ontstaan tussen mindfulness en positieve psychologie en hoe er een synergie ontstaat die meer is dan de som der delen. Wat steeds terugkomt in deze benaderingen is de waarderende manier van kijken naar mensen.

Waarderend onderzoek

Een van de benadering waar ik inmiddels heel positieve ervaringen mee heb opgedaan is Appreciative Inquiry ofwel waarderend onderzoek. Deze benadering wordt met veel succes toegepast in veranderingstrajecten. Onlangs ging ik met een team in de zorg aan de slag en ik stond versteld van de positiviteit, creativiteit en energie die er vrijkwam. Daarnaast ontstond een duidelijk beeld in het team van de gewenste richting die men met elkaar wilde gaan. 

Het belangrijkste uitgangspunt bij waarderend onderzoek is dat wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden die organisaties hebben. Hoewel er sprake kan zijn van problemen en uitdagingen binnen de organisatie, is verandering gericht op de aanwezige positieve elementen en wordt daarop verder gebouwd. Wanneer alle betrokkenen gecommitteerd zijn aan het proces, dan zijn grote veranderingen in korte tijd mogelijk.

Hieronder lees je een aantal mogelijkheden waardoor je waardering in je eigen werk en leven kunt laten toenemen.

Waardering toepassen 

Oefenen met waardering in je alledaagse omgeving

 

Een van de 24 onderzochte Sterke Kanten die het VIA instituut noemt is waardering. Het gaat hier bijvoorbeeld om het kunnen waarderen van schoonheid in de wereld om je heen, maar bijvoorbeeld ook om excellentie in sport, kunst, etc. Het mooie van de 24 sterke kanten is dat ieder mens ze heeft en dat je ze kunt ontwikkelen wanneer je dat wilt. 

Een oefening waarmee je meer waardering kunt ontwikkelen is dat je bijvoorbeeld details waarneemt in je omgeving waar je normaal gesproken aan voorbij gaat. Wat maakt deze details bijzonder en wat kun je eraan waarderen?
Ik trek er zelf regelmatig op uit met mijn camera om de wereld om me heen te ontdekken en dan valt me enorm veel op. Ik word blij van wat ik zie en ben mijn alledaagse omgeving veel meer gaan waarderen.

Een andere manier die ik hebt op ontdekt om waardering te oefenen, is door op momenten waarop ik negatieve gedachten heb – piekeren, zorgen maken, … – stil te staan bij iets dat ik op dat moment waardeer in mijn leven. Ik verleg mijn aandacht naar iets fijns of moois en ik heb ontdekt dat dit veel impact heeft op hoe ik me voel. Wanneer ik dingen echt kan waarderen dan geeft me dat meer enthousiasme, blijheid en energie.

 

Waardering voor de ander – procescompliment

 

Onlangs begeleide ik een team in de zorg met behulp van waarderend onderzoek/ appreciative inquiry. Onderdeel van het proces was dat de leden van het team tijd namen om elkaar oprechte complimenten te geven. Er ontstonden heel open gesprekken en het effect van de complimenten was sterk.  Er ontstond meer verbinding en men kreeg een beter zelfbeeld. Enkele van de teamleden waren geraakt doordat ze positieve dingen terug hoorden waar ze zich daarvoor niet van bewust waren. Er ontstond een mooie basis om het proces van verandering in het team verder vorm te geven.

In de waan van de dag vergeten mensen elkaar oprechte complimenten te geven. Het is heel effectief om elkaar regelmatig te waarderen. Je kunt dat het beste doen in de vorm van een proces-compliment. Stel een lid van je team van je team levert een zinvolle bijdrage aan een overleg doordat hij of zij met creatieve ideeën komt. In plaatst van te zeggen dat iemand een goede bijdrage levert, wat niet direct veel zegt, kun je beter zeggen wat iemand concreet aan gedrag laat zien en wat deze persoon heeft bijgedragen aan het groepsproces. Bijvoorbeeld: “je komt altijd met veel creatieve ideeën tijdens onze vergaderingen en dat inspireert het team”.

Het blijkt dat procescomplimenten veel meer impact hebben op motivatie en gedrag en het hebben van een groeimindset. Fijne bijkomstigheid is dat mensen die een procescompliment krijgen, de neiging hebben om meer van het gewaardeerde gedrag te laten zien. De combinatie met de eerder genoemde Sterke Kanten benadering – het herkennen van de Sterke kanten van ander – vind ik hierbij helemaal goed werken. Door de kenmerkende Sterke Kanten te zien en te waarderen, spreek je het beste in de ander aan.

Heb je zelf een positieve ervaring met waardering of een mooie tip? Leuk als je iets achterlaat bij de commentaren.

Mindful Werken

Mindful Werken

Mindful Werken   Mindulness voor organisatie en bedrijven is bezig aan een enorme opmars en dat is niet gek. Mindful werken zorgt ervoor dat professionals beter kunnen omgaan met de uitdagingen op de werkvloer en minder stress ervaren. En dat is hard nodig want...

Mindful communicatie – 7 praktische tips

Mindful communicatie – 7 praktische tips

Mindful communicatie Wanneer we een mindfulnesstraining hebben gedaan zullen we merken dat we gemakkelijker ontspannen en bewuster in de wereld staan. We doen de dingen met meer aandacht, kunnen sneller herstellen van stressvolle situaties, hebben een betere balans en...